Τροποποίηση χρωμάτων σε γραφήματα και απεικονίσεις

Ολοκληρώθηκε

Περιστασιακά, μπορεί να θέλετε να τροποποιήσετε τα χρώματα που χρησιμοποιούνται σε γραφήματα ή απεικονίσεις. Το Power BI σάς επιτρέπει να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα χρώματα. Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε μια απεικόνιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο πινέλου ζωγραφικής στο τμήμα παραθύρου "Απεικονίσεις".

Βίντεο: Τροποποίηση χρωμάτων

Εικόνα ενός κουμπιού απεικόνισης στο τμήμα παραθύρου "Απεικονίσεις" και οι επιλογές μορφοποίησής του.

Το Power BI παρέχει πολλές επιλογές για να αλλάξετε τα χρώματα ή να μορφοποιήσετε την απεικόνιση. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα όλων των ράβδων σε μια απεικόνιση, επιλέγοντας τον επιλογέα χρώματος δίπλα στην ένδειξη Προεπιλεγμένο χρώμα και, στη συνέχεια, επιλέγοντας το χρώμα της επιλογής σας.

Εικόνα των επιλογών μορφοποίησης απεικόνισης για το προεπιλεγμένο χρώμα.

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα κάθε ράβδου (ή άλλου στοιχείου, ανάλογα με τον τύπο της απεικόνισης που επιλέξατε), αλλάζοντας το ρυθμιστικό Εμφάνιση όλων σε Ενεργό. Τότε, θα εμφανιστεί ένας επιλογέας χρώματος για κάθε στοιχείο.

Μορφοποίηση υπό όρους

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα με βάση μια τιμή ή μια μέτρηση. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το πλαίσιο τύπου δίπλα στο στοιχείο Προεπιλεγμένο χρώμα.

Εικόνα της επιλογής "Μορφοποίηση υπό όρους" κάτω από το τμήμα παραθύρου "Απεικονίσεις".

Οι απεικονίσεις που θα προκύψουν θα είναι χρωματισμένες με τις διαβαθμίσεις που θα επιλέξετε.

Εικόνα ενός γραφήματος ράβδων με σκίαση σύμφωνα με τις συνολικές μονάδες κατά τμήμα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις τιμές για να δημιουργήσετε κανόνες, για παράδειγμα, για να ορίσετε τιμές επάνω από το μηδέν σε ένα συγκεκριμένο χρώμα και τιμές κάτω από το μηδέν σε ένα άλλο χρώμα.

Στο τμήμα παραθύρου "Ανάλυση", μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές άλλες γραμμές για μια απεικόνιση, όπως γραμμές ελάχιστου, μέγιστου, μέσου όρου, διάμεσου και ποσοστού.

Εικόνα του τμήματος παραθύρου "Ανάλυση" κάτω από το τμήμα παραθύρου "Απεικονίσεις".

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα περίγραμμα γύρω από μια μεμονωμένη απεικόνιση και, όπως και σε άλλα στοιχεία ελέγχου, μπορείτε επίσης να καθορίσετε το χρώμα αυτού του περιγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συμβουλές και κόλπα για τη μορφοποίηση χρωμάτων στο Power BI.