Επεξεργασία

Κοινή χρήση μέσω


KB5023451 - SQL Server 2022 build versions

This article lists the Microsoft SQL Server 2022 builds that were released after the release of SQL Server 2022.

SQL Server 2022 Cumulative Update (CU) builds

Cumulative update name SQL Server build version SQL Server (sqlservr.exe) file version Analysis Services build version Analysis Services (msmdsrv.exe) file version Knowledge Base number Release date
CU13 (Latest) 16.0.4125.3 2022.160.4125.3 16.0.43.233 2022.160.43.233 KB5036432 May 16, 2024
CU12 16.0.4115.5 2022.160.4115.5 16.0.43.229 2022.160.43.229 KB5033663 March 14, 2024
CU11 16.0.4105.2 2022.160.4105.2 16.0.43.222 2022.160.43.222 KB5032679 January 11, 2024
CU10 16.0.4095.4 2022.160.4095.4 16.0.43.222 2022.160.43.222 KB5031778 November 16, 2023
CU9 16.0.4085.2 2022.160.4085.2 16.0.43.222 2022.160.43.222 KB5030731 October 12, 2023
CU8 16.0.4075.1 2022.160.4075.1 16.0.43.221 2022.160.43.221 KB5029666 September 14, 2023
CU7 16.0.4065.3 2022.160.4065.3 16.0.43.221 2022.160.43.221 KB5028743 August 10, 2023
CU6 16.0.4055.4 2022.160.4055.4 16.0.43.219 2022.160.43.219 KB5027505 July 13, 2023
CU5 16.0.4045.3 2022.160.4045.3 16.0.43.218 2022.160.43.218 KB5026806 June 15, 2023
CU4 16.0.4035.4 2022.160.4035.4 16.0.43.211 2022.160.43.211 KB5026717 May 11, 2023
CU3 16.0.4025.1 2022.160.4025.1 16.0.43.211 2022.160.43.211 KB5024396 April 13, 2023
CU2 16.0.4015.1 2022.160.4015.1 16.0.43.208 2022.160.43.208 KB5023127 March 15, 2023
CU1 16.0.4003.1 2022.160.4003.1 16.0.43.208 2022.160.43.208 KB5022375 February 16, 2023
RTM 16.0.1000.6 2022.160.1000.6 16.0.42.209 2022.160.42.209 SQL Server 2022 release notes November 16, 2022

SQL Server 2022 GDR builds

GDR name SQL Server build version SQL Server (sqlservr.exe) file version Analysis Services build version Analysis Services (msmdsrv.exe) file version Knowledge Base number Release date
CU13 + GDR 16.0.4131.2 2022.160.4131.2 16.0.43.233 2022.160.43.233 KB5040939 July 09, 2024
GDR 16.0.1121.4 2022.160.1121.4 16.0.42.216 2022.160.42.216 KB5040936 July 09, 2024
CU12 + GDR 16.0.4120.1 2022.160.4120.1 16.0.43.229 2022.160.43.229 KB5036343 April 09, 2024
GDR 16.0.1115.1 2022.160.1115.1 16.0.42.216 2022.160.42.216 KB5035432 April 09, 2024
CU10 + GDR 16.0.4100.1 2022.160.4100.1 16.0.43.222 2022.160.43.222 KB5033592 January 09, 2024
GDR 16.0.1110.1 2022.160.1110.1 16.0.42.216 2022.160.42.216 KB5032968 January 09, 2024
CU8 + GDR 16.0.4080.1 2022.160.4080.1 16.0.43.221 2022.160.43.221 KB5029503 October 10, 2023
GDR 16.0.1105.1 2022.160.1105.1 16.0.42.216 2022.160.42.216 KB5029379 October 10, 2023
GDR 16.0.1050.5 2022.160.1050.5 16.0.42.216 2022.160.42.216 KB5021522 February 14, 2023

References