ผมเผลอลบ Appicatoin Microsoft Authenticator ควรทำอย่างไรดีครับ

2022-11-24T03:12:46.92+00:00

ผมเผลอลบ Appicatoin Microsoft Authenticator ก่อนที่จะย้ายเค้ามือถือเครื่องใหม่ ตอนที่เพิ่มบัญชีที่เครื่องใหม่ ทาง App ส่งรหัสไปที่เครื่องเดิม ไม่สามารถทำอะไรได้เลย มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับ

Microsoft Authenticator
Microsoft Authenticator
A Microsoft app for iOS and Android devices that enables authentication with two-factor verification, phone sign-in, and code generation.
6,097 questions
0 comments No comments
{count} votes

1 answer

Sort by: Most helpful
 1. Anonymous
  2022-11-24T03:14:27.903+00:00

  Q&A forums are currently English language only.

  You can restore from backup (assuming there was one) but make sure no accounts have been added to the newly install app. Then sign on with recovery account to do the restore.

  You can recover your account credentials from your cloud account, but you must first make sure that the account you're recovering doesn't exist in the Microsoft Authenticator app. For example, if you're recovering your personal Microsoft account, you must make sure you don't have a personal Microsoft account already set up in the authenticator app. This check is important so we can be sure we're not overwriting or erasing an existing account by mistake.
  https://support.microsoft.com/en-us/account-billing/back-up-and-recover-account-credentials-in-the-authenticator-app-bb939936-7a8d-4e88-bc43-49bc1a700a40

  --please don't forget to upvote and Accept as answer if the reply is helpful--