Authenticator gegevens

Mikail Unal 0 Reputation points
2023-03-08T17:12:21.3466667+00:00

ik heb de authenticator app ingesteld op een nieuwe telefoon. Ik heb geen toegang meer bij de oude telefoon.

alle authenticator koppelingen zijn verloren geraakt. Ik zie in de app alleen de wachtwoorden staan. Maar mijn verificatie koppeling is overal weg

hoe kan ik deze terugkrijgen?

Microsoft Authenticator
Microsoft Authenticator
A Microsoft app for iOS and Android devices that enables authentication with two-factor verification, phone sign-in, and code generation.
4,003 questions
0 comments No comments
{count} votes