Hi ! All My problem is i cannot access from microsoft to organisation domein..? AADSTS90072

Huyar2070-2071 0 Reputation points
2023-05-02T17:37:45.8866667+00:00

This was my all issue's or error details full text.. ๐Ÿ‘‡ (AADSTS90072: Gebruikersaccount 'hasanuyar101620.hu@gmail.com' van identiteitsprovider 'live.com' bestaat niet in huurder 'Gemeente Amsterdam' en heeft geen toegang tot de applicatie '8c59ead7-d703-4a27-9e55-c96a0054c8d2'(Mijn profiel) bij die huurder. Het account moet eerst worden toegevoegd als een externe gebruiker in de Tenant. Meld u af en weer aan met een ander Azure Active Directory-gebruikersaccount) (Request Id: d4874e36-42c7-4936-97fe-060ee0212d00

Correlation Id: 97e31dc6-b626-48b3-9695-2d6014699a28

Timestamp: 2023-05-02T17:09:24Z

Message: AADSTS90072: User account 'hasanuyar101620.hu@gmail.com' from identity provider 'live.com' does not exist in tenant 'Gemeente Amsterdam' and cannot access the application '8c59ead7-d703-4a27-9e55-c96a0054c8d2'(My Profile) in that tenant. The account needs to be added as an external user in the tenant first. Sign out and sign in again with a different Azure Active Directory user account) Please..! give me answers and solutions Microsoft Members.. โ”=โœ… H.U, ๐Ÿ‘‹

Not Monitored
Not Monitored
Tag not monitored by Microsoft.
32,574 questions
0 comments No comments
{count} votes

1 answer

Sort by: Most helpful
 1. Marilee Turscak-MSFT 29,291 Reputation points Microsoft Employee
  2023-05-04T00:12:02.2633333+00:00

  @Huyar2070-2071 ,

  I understand that you are receiving the AADSTS90072 error when logging in with a gmail account when trying to access the application "8c59ead7-d703-4a27-9e55-c96a0054c8d2." If you are the administrator for that tenant, I would recommend reviewing the troubleshooting steps for this error in Error AADSTS50020 - User account from identity provider does not exist in tenant . If you are not the admin, I would recommend sending your error message to your tenant administrator and referencing the article provided.

  Which application are you trying to access? Could you provide screenshots of where you receive this message?

  It sounds like your account has not been given access in your org/tenant or the tenant might be blocking guest users and you would need to work with your admin to get the access restored.

  If your gmail account has not been added to the application in the Azure Portal, the admin can add your account directly as a guest user in the portal.

  1 person found this answer helpful.
  0 comments No comments