Back up kwijt?

Jos de nekker 0 Reputation points
2023-11-12T21:08:42.49+00:00

Beste allen, helaas kan ik niet meer inloggen op de Microsoft Authenticator. Ik krijg bij het aangeven een foutmelding en kan hierdoor niet mijn back up ophalen. Terwijl ik zeker weet dat dit wel het juiste emailadres is. Hoe kan ik deze gegevens terug halen?

Microsoft Authenticator
Microsoft Authenticator
A Microsoft app for iOS and Android devices that enables authentication with two-factor verification, phone sign-in, and code generation.
4,467 questions
0 comments No comments
{count} votes