Windows Server 2022 Güncelleme Hizmeti

Furkan Coşgun 0 Reputation points
2023-12-04T13:18:25.5433333+00:00

Wsus Sunucusu sürekli olarak;

WSUS ek bileşeninde beklenmeyen bir hata oluştu. Ek bileşen kaldırılacak.

MMC'nin Ek Bileşeni bellekten kaldırması için WSUS Ek Bileşenini Kaldır düğmesini tıklatın. MMC, bu hatayı Microsoft'a bildirmek isteyip istemediğinizi sorar. Lütfen bu hata bilgilerini göndererek Windows Server Update Services'ı iyileştirmemize yardımcı olun.

Sunucuyu başka bir makinaya taşıdık 3 4 gün çalıştı ama yine aynısı oldu

Windows Server
Windows Server
A family of Microsoft server operating systems that support enterprise-level management, data storage, applications, and communications.
12,611 questions
Windows Server Management
Windows Server Management
Windows Server: A family of Microsoft server operating systems that support enterprise-level management, data storage, applications, and communications.Management: The act or process of organizing, handling, directing or controlling something.
427 questions
0 comments No comments
{count} votes

1 answer

Sort by: Most helpful
 1. Adam J. Marshall 9,121 Reputation points MVP
  2023-12-07T20:33:12.03+00:00

  Are you performing the proper WSUS maintenance including but not limited to running the Server Cleanup Wizard (SCW), declining superseded updates, running the SQL Indexing script, etc.?

  https://www.ajtek.ca/wsus/how-to-setup-manage-and-maintain-wsus-part-8-wsus-server-maintenance/

  If you're not - that's the problem.

  0 comments No comments