Okullar ve Öğrenciler için Ücretsiz Microsoft Office 365 hakkında

MELİYE NUR AYGÖREN 1 Reputation point
2021-03-06T12:20:43.557+00:00

NO SORU
1
a) Kurumun e-posta adresiyle Microsoft OneDrive’de kullanabileceğim bulut depolama alanı ne kadar?
b) Bu alanı hangi tarihe kadar kullanabileceğimi nereden görebilirim?
c) Son kullanma tarihinde verilerim otomatik olarak silinir mi?
2
a) Office 365’te “Şu anda size Office masaüstü uygulamalarını içeren bir Office lisansı atanmadı.” şeklinde bir uyarı görüyorum. Bu uyarıyı neden görüyorum?
b) Kurumun atayacağı Office masaüstü uygulamalarını içeren Office lisansının hangi tarihe kadar geçerli olacağını nereden görebilirim?
c) Şu an bilgisayarımda mevcut olan Office masaüstü uygulamalarının yüklemesini nasıl kaldırırım?
ç) Kurumun atayacağı Office lisansının geçerlilik süresi dolduğunda şu an kullanmakta olduğum Office sürümünü yükleyip mevcut ürün anahtarım ile tekrar etkinleştirebilir miyim?
3 Office Word’de (Başvurular/Alıntı Ekle/Kaynakları Yönet yolunu izleyerek) Kaynak Yöneticisini açtığımda gelen kaynak listesi Office sürümleri arasında senkronize olur mu? Bu listeyi dosya olarak dışa aktarabilir miyim?

Office Management
Office Management
Office: A suite of Microsoft productivity software that supports common business tasks, including word processing, email, presentations, and data management and analysis.Management: The act or process of organizing, handling, directing or controlling something.
2,061 questions
{count} votes