Azure Hybrid Kubernetes SDK for .NET - preview

Packages - preview

Reference Package Source
Hybrid Kubernetes Azure.ResourceManager.Kubernetes Github