Tietosuoja ja henkilökohtaiset tiedot Microsoft Dynamics 365:ssä

Microsoft Dynamics 365 on sitoutunut auttamaan asiakkaita täyttämään tietosuojan, henkilötietojen käsittelyn sekä yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Tässä ohjeaiheessa on tietoja ja useita resursseja, joiden avulla voit ymmärtää, miten Microsoft Dynamics 365 tukee käyttäjien tietosuojaan liittyviä oikeuksia sekä miten tarjoamme asiakkaillemme tietoja ja työkaluja näiden oikeuksien määrittelyyn ja tukemiseen. Voit lukea lisää Microsoftin sitoutumisesta tietojen suojaukseen Microsoftin luottamuskeskuksessa.

Palvelukuvaukset, suojausraportit, penetraatiotestit ja riskiarviointityökalut

Lisätietoja Dynamics 365 -sovellusten ja -palveluiden tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä on tietosuojaresursseissa. Tällä sivustolla on palvelukuvauksia, usein kysyttyjä kysymyksiä, suojausraportteja, penetraatiotestejä, riskiarviointityökaluja sekä muita resursseja. Sivustossa on erityisesti ohjeita tietosuojan parantamiseksi ja vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi prosessina, jossa on neljä eri tasoa: Discover (hankinta), Manage (hallinta), Protect (suojaus) ja Report (raportointi).

Tietojen kohteen pyynnöt

GDPR (General Data Protection Regulation, yleinen tietosuoja-asetus) on perusteiltaan yksityisten ihmisten tietosuojaoikeuksien suojaamista ja mahdollistamista. Tietoja niistä mahdollisuuksista, joita GDPR tuo organisaatioille liiketoimintasovellusten yhteydessä, mahdollisista riskeistä ja toimenpiteistä, jotka on toteutettava GDPR-asetukseen liittyen sekä mahdollisista vaikutuksista liiketoimintasovellusten käyttöön on seuraavassa artikkelissa: GDPR-asetuksen merkitys liiketoimintasovelluksillesi: IDC-analyytikon näkemys.

GDPR-asetus myöntää yksityisille ihmisille (tai rekisteröidyille toimijoille) tiettyjä oikeuksia näiden henkilötietojen käsittelyssä. Näitä oikeuksia ovat esimerkiksi oikeus korjata epätarkkoja tietoja, poistaa tietoja tai rajoittaa niiden käsittelyä, vastaanottaa tietoja sekä pyynnön toteuttaminen tietojen lähettämisestä toiselle valvojalle. Tämän osan resurssit auttavat Dynamics 365 -asiakkaita vastaamaan tietojen kohteiden pyyntöihin (DSR). Lisätietoja siitä, mitä GDPR edellyttää valvojalta (organisaatio) ja käsittelijöiltä (Microsoft) tietojen kohteiden pyyntöihin vastaamiseksi, ja miten Microsoft voi auttaa sinua huolehtimaan vastauksesta on seuraavassa artikkelissa: Tietojen kohteiden pyynnöt – Service Trust Portal.

EU:n tietoraja

Tietoja Microsoftin palveluista ja EU:n tietorajasta on kohdassa EU:n tietorajan yleiskatsaus.

Osuvuushakuraportti on saatavissa Dynamics 365 Customer Servicestä, Field Servicestä, Marketingista, Project Service Automationista ja Salesista.

Resursseja, jotka auttavat järjestelmänvalvojia ja muokkaajia määrittämään osuvuushakua:

Resursseja, jotka auttavat käyttäjiä aloittamaan osuvuushaun käytön:

Henkilöhakuraportti

Henkilöhakuraportti on käytettävissä Dynamics 365 Financessa, Commercessa, Human Resourcesissa ja Supply Chain Managementissa.

Yhteensopivuuden hallinta

Yhteensopivuuden hallinta on Microsoftin pilvipalveluratkaisussa toimiva ratkaisu, jonka avulla organisaatiot voivat vastata monimutkaisiin vaatimustenmukaisuusvaatimuksiin, kuten EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR). Se suorittaa reaaliaikaisia riskiarvioita, jotka kertovat Microsoftin pilvipalvelujen käyttösi suhteesta tietosuoja-asetuksiin. Siinä myös suositellaan toimia ja annetaan vaiheittaiset ohjeet niiden suorittamiseksi.

Voit kokeilla yhteensopivuuden hallintaa lataamalla sen Service Trust Portalista. Jos haluat aloittaa yhteensopivuuden hallinnan käytön, katso Microsoft Purview'n yhteensopivuuden hallinta (esiversio).

Yhteensopivuuden hallinnan blogimerkinnät

Yhteensopivuuden hallinnan raportit ja taulukot

Yhteensopivuuden hallinnan videot

Verkkolähetykset

Kuule Microsoftilta, miten tuemme tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyn vaatimuksia sekä miten autamme Microsoft Dynamics 365 -asiakkaitamme noudattamaan näitä vaatimuksia.

Blogimerkinnät ja e-kirjat

Lue lisää Microsoftin tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelyn vaatimustenmukaisuudesta: mitä ne merkitsevät asiakkaillemme ja meille yhtiönä.