Jaa


Ostotilauksen vuoden tilausprosessissa (lomake)

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tässä aiheessa on sisältöä Microsoft Dynamics AX:n aiemmista versioista, joka on ihmiskääntäjän kääntämää. Osia tästä aiheesta on käännetty käännöskoneen avulla ilman ihmiskääntäjän tekemää tarkistusta. Aihe tarjotaan "sellaisenaan" eikä sen virheettömyyttä voida taata. Se saattaa sisältää sanastoon, lauseoppiin tai kielioppiin liittyviä virheitä. Microsoft ei vastaa mistään epätarkkuuksista, virheistä tai vahingoista, joita tämän aiheen virheelliset käännökset tai aiheen käyttö aiheuttavat.

Napsauta kohdetta Kirjanpito > Kausittainen > Tilikauden päättäminen > Ostotilauksen tilinpäätösprosessi.

Tämän lomakkeen avulla voit sulkea ostotilauksen tilauksen varaukset tilivuosi suljetaan, ja määrittää niitä uudelleen uuden tilikauden. Ostotilaukset on avoinna ja ostojen tilauksen varaukset suljettu ja muodostaa uudelleen. Voit valita ostotilauksen tilauksen varaukset käsitellä ja valita myös minkä ostotilauksen tilauksen varaukset käsittelemään.

Jos julkisella sektorilla budjetissa varaukset ostotilaukset sekä käyttää, on myös Finalize a general budget reservation (Public sector) ja Carry forward general budget reservation information to a new fiscal year (Public sector).

Vihje

Ostotilausten varausten sulkeminen on tilikauden sulkemisesta erillinen prosessi ja se suoritetaan tavallisesti ennen tilikauden sulkemista. Lisätietoja on kohdassa Tilikauden päättämisen tarkistusluettelo.

Tätä lomaketta käyttävä tehtävä

Ostotilausten tilinpäätösprosessi

Siirtyminen lomakkeessa

Seuraavissa taulukoissa kuvaillaan tämän lomakkeen ohjausobjektit.

Hh209522.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifPainikkeet

Hh209522.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifYläpaneeli

Painike

Kuvaus

Erä

Ajoittaa tilinpäätöksen käsittelyn suoritettavaksi myöhempi päivämäärä ja kellonaika.

Huomautus

Jos 10 ostotilauksia, tämä prosessi suorittaa erätyönä. Kun prosessi on suoritettu loppuun, voit tarkastella raportin prosessin erän lokitiedostoon.

Hh209522.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifAlapaneeli

Painike

Kuvaus

Nouda ostotilaukset

Avaa kyselylomake, jossa voit valita osto. Lisätietoja on kohdassa Kysely (lomake). Tämän lomakkeen alemmassa ruudussa näkyvät ostotilaukset. Voit tarkistaa ostotilauksen tiedot ja valitse myös niiden vuoden ostotilausten.

Sisällytä kaikki

Valitse kaikki ostotilausten luettelon sisältämään vuoden aikana.

Älä sisällytä mitään

Poista tekemäsi valinnat.

Näytä alareskontran kirjauskansio

Avaa Alareskontran kirjauskansio lomakkeen, jossa voit tarkastella valitun ostotilauksen alareskontran kirjauskansiorivejä.

Näytä ostotilaus

Avaa Ostotilaus lomakkeen, jossa voit tarkastella valitun ostotilauksen yksityiskohtaisia tietoja.

Käsittele

Valitun ostotilausten Sulje ostotilauksen tilauksen varaukset sulkemiseksi ja uudelleen tilinpäätöskaudella uudelle tilikaudelle.

Hh209522.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifKentät

Kenttä

Kuvaus

Tilinpäätösasetus

Valitse käsiteltävä ostotilauksen tilauksen varauksia. Lisätietoja eri vaihtoehdoista on kohdassa Ostotilausten tilinpäätösprosessi.

  • Käsittele budjetti, mutta älä siirrä

  • Käsittele ja siirrä budjetti

Valitsemaasi tilinpäätöksen käsittelyvalintaa käytetään kaikkien valitsemiesi ostotilausten varauksille. Jos Public Sector-määritysavain on valittuna, voit ohittaa tämän valinnan ja korvata toisen tilinpäätösvalinnan tietyille varoille, jotka valitsit Funds-lomakkeella. Lisätietoja on kohdassa "Rahaa (lomake) (Julkinen sektori)" julkisen sektorin avulla.

Käyttäessäsi vuoden prosessin eräkäsittelynä mahdollisesti liittyvät varoitukset sisällytetään erän lokitiedosto.

Alkuperäinen budjettikoodi

Jos olet valinnut Käsittele ja siirrä budjetti vuoden vaihtoehto on valittava budjettikoodi, joka on Alkuperäinen budjetti. Tätä koodia käytetään budjetin oikaisuihin, jotka suoritetaan suljettavalla tilikaudella. Koodi, jonka olet valinnut ei saa olla valittuna, työnkulun, koska työnkulku pysähtyy hyväksyntöjen vuoden prosessin. Lisätietoja on kohdassa Budjetin koodit (lomake).

Siirrettävän budjetin koodi

Jos olet valinnut Käsittele ja siirrä budjetti vuoden vaihtoehto on valittava budjettikoodi, joka on Siirrettävä budjetti. Tätä koodia käytetään budjetin oikaisuihin, jotka suoritetaan uudella tilikaudella. Koodi, jonka olet valinnut ei saa olla valittuna, työnkulun, koska työnkulku pysähtyy hyväksyntöjen vuoden prosessin. Lisätietoja on kohdassa Budjetin koodit (lomake).

Kalenteri

Kirjanpidon vuosikalenterin, joka sisältää tilikauden jaksolle suljetaan.

Huomautus

Kalenterin nimeä napsauttamalla voit avata Kirjanpidon kalenterit-lomakkeen, jossa voit tarkastella kirjanpidon vuosikalenterin kuvausta ja kirjanpidon vuosikalenteriin sisältyviä tilikausia.

Tilikausi

Valitse suljettava tilikausi.

(Tilinpäätöksen parametrit)

Kirjauspäivä

Oikeellisuustarkistus-ja ostotilausten varausten sulkemispäivää. Tämä on valitun tilikauden viimeinen päivä, eikä sitä voi muuttaa.

Tyyppi

Valitse kausityyppi joko Käytössä tai Varaston sulkeminen. Liiketoiminnan kausi on sellainen, joka voidaan kirjata kirjanpidon tapahtumia. Kauden sulkeminen luodaan automaattisesti sulkemisen erottimena. Saat lisätietoja kauden sulkemisen Avaintehtävät: verokalenterit, verovuodet ja jaksot.

Tilikauden sulkeminen

Jos olet valinnut kausityyppi, Varaston sulkeminen, valitse lopetuskauden sulkemistapahtumat kirjataan. Saat lisätietoja kauden sulkemisen Avaintehtävät: verokalenterit, verovuodet ja jaksot.

(Alkuparametrit)

Kirjauspäivä

Budjetin vahvistuksen osto- ja tilauksen varaukset käytettävä päivämäärää. Tämä on avaaminen tilivuoden ensimmäinen päivä, eikä sitä voi muuttaa.

Kausi

Kauden avaaminen tapahtumat kirjataan. Tämä on ensimmäinen kausi, jolla on eräänlainen Käytössä avaaminen tilikauden. Tätä jakson tyyppiä käytetään kirjanpidon tapahtumien kirjaamiseen. Kauden ei voi muuttaa.

Sisällytä

Valitse kullekin ostotilaukselle ostotilauspoolin sisällytettävät vuoden aikana.

Ostotilaus

Ostotilauksen nimi.

Toimittajanro

Toimittajanumero, ostotilauksen.

Toimittajan nimi

Ostotilauksen toimittajan nimi.

Ostotilaustyyppi

Ostotilauksen oston tyyppi. Tämä on yleensä Ostotilaus. Tietoja ostotilauksen tyyppi on Tietoja ostojen Huoltotilauksen tyypit.

Tila

Ostotilauksen tila tilauksen esimerkiksi Avoin tilaus, Laskutettu, tai Vastaanotettu. Lisätietoja on kohdassa Tietoja ostojen Huoltotilauksen tyypit.

Saldo

Ostotilaus, johon ei ole laskutettu summa.

Lisätietoja

Rajoita ostotilauksia

Encumbrance yhteenveto (lomake)

Ostotilausten tilinpäätösprosessi

Subledger kirjauskansio (lomake)

Ilmoitukset: Katso tunnetut ongelmat ja uusimmat korjaukset: Ongelmahaku tuumaa Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).