Jaa


Hälytysten määrittäminen

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Hälytysten muodostaminen kuuluu ilmoitusjärjestelmään, jonka on tarkoitus auttaa käyttäjiä seuraamaan Microsoft Dynamics AX-ohjelman tärkeitä tapahtumia.

Ennen kuin voit käyttää hälytyksiä, numerosarjat ja hälytysten eräkäsittely täytyy määrittää Organisaation hallinto-moduulissa. Voit myös käyttää sähköpostihälytyksiä, jotka ovat valinnaisia.

Seuraavissa osissa kuvataan asetuksen edellytykset ja tarjotaan linkkejä käytettäville lomakkeille.

Määritä hälytysten numerosarjat

Numerosarjat täytyy määrittää Numerosarjat-lomakkeessa, ennen kuin hälytysten käytön voi aloittaa. Lisätietoja on kohdassa Numerosarjat (sivu).

Valitse eräkäsittelyä hälytyksiä varten

Eräkäsittely on määritettävä, ennen kuin hälytyksiä voidaan jaella. Käytä Eräpäivän hälytykset -lomaketta ja Muutokseen perustuvat hälytykset -lomaketta hälytysten perustoimintojen määrittämiseen.

Suosittelemme, että määrität nämä lomakkeet seuraavassa järjestyksessä:

  1. Määritä Eräpäivän hälytykset -lomake suorittamaan eräkäsittely kaikille eräpäivien aiheuttamille tapahtumille. Eräprosessi luo hälytyksen, kun tapahtuma täyttää hälytyksen ehdot.

  2. Määritä Muutokseen perustuvat hälytykset -lomake suorittamaan eräkäsittely kaikille muutosperustaisille tapahtumille, jotka ovat tapahtuneet eräkäsittelyn edellisen suorituskerran jälkeen. Muutokseen perustuvat tapahtumat sisältävät päivitykset kenttiin, tietueiden poistamisen ja tietueiden luonnin. Eräprosessi luo hälytyksen, kun tapahtuma täyttää hälytyksen ehdot.

Eräkäsittelyn määrityksiä tehtäessä kannattaa miettiä, määritetäänkö eräkäsittelyn aika. Eräkäsittelyn aika on valinnainen, ja eräkäsittelyn voi määrittää ottamatta eräkäsittelyn aikaa käyttöön.

Lisätietoja kokoonpanotoimista on Tietoja hälytyseräkäsittelyn suorittamisesta:ssa.

Valinnaiset asetuslomakkeet hälytyksille

Hälytysten asettaminen sisältää erilaisia vaiheita perustoimintojen asettamisen lisäksi. Muut käytetyt asetuslomakkeet on järjestetty toiminnon mukaan.

Aa834468.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifEräkäsittelyikkuna

Eräkäsittelyn ajan avulla määritellään aikaväli, jonka mukaisesti eräpäivän hälytyssäännön ehdon aikarajoitusasetuksen voi ylittää. Asetukset-lomakkeen Ilmoitukset-välilehdellä määrittämäsi aikaväli määrittää niiden päivien määrän, joina hälytyksiä toimitetaan, vaikka eriä ei suoriteta.

Lisätietoja on kohdassa Tietoja hälytyseräkäsittelyn suorittamisesta.

Aa834468.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifSähköpostihälytykset

Sähköpostihälytystoiminnon ansiosta käyttäjille voidaan lähettää hälytyksiä sähköpostiviesteinä. Sähköpostitoiminto on valinnainen ja hälytystoimintoa voi käyttää ilman, että tätä toimintoa otetaan käyttöön. Jos sähköpostihälytyksiä ei määritetä, käyttäjät voivat vastaanottaa hälytyksiä vain ponnahdusikkunoina. Lisätietoja asennuksesta on Tietoja hälytyssähköposteista:ssa.

  1. Määritä Sähköpostiparametrit-lomakkeeseen parametrit, joita Microsoft Dynamics AX tarvitsee SMTP-palvelinyhteyden muodostamiseen.

  2. Asetukset -lomakkeessa määritä kelvollinen sähköpostiosoite vastaanottajalle.

  3. Määritä Sähköpostimallit-lomakkeessa hälytystunnus, lähettäjän sähköpostiosoite ja sähköpostimalli.

Aa834468.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifPorautumislinkit ja sähköpostihälytysten porautumiskohde

Jos käytät sähköpostitoimintoa, päätä haluatko porautumislinkkien ja uudelleenyrityksen ajoituksen käyttöönoton. Nämä ominaisuudet ovat valinnaisia. Voit käyttää sähköpostihälytyksiä lisäämättä porautumislinkkejä sähköpostimalliin sekä määrittämättä sähköpostiviesteille uudelleenlähetysaikataulua.

Järjestelmän parametrit lomakkeessa Hälytykset -välilehdessä voit ottaa käyttöön porautumislinkit sähköpostimalliin. Käyttäjät voivat sitten porautua hälytyksiin, hälytyssääntöihin tai hälytyksen alkuperään hälytyksen sähköpostisanomasta.

Sähköpostihälytysten porautumislinkit ovat valinnaisia, ja sähköpostimallin voi määrittää ja sähköpostihälytystoimintoja käyttää ilman porautumislinkkejä.

Kun lisäät porautumislinkkejä sähköpostimalliin, valitse linkeille myös porautumiskohteen arvo. Porautumiskohteen ensisijainen tarkoitus on estää käyttäjiä porautumasta väärään Microsoft Dynamics AX -tietokantaan, kun he vastaanottavat hälytyksiä kahdesta eri tietokannasta. Hälytyksen sähköpostiviestien porautumislinkin täytyy porautua tietokantaan, jossa tapahtuma on tapahtunut, ja porautumiskohteen arvo määrittää oikean tietokannan.

Jos käyttäjät saavat hälytyksiä vain yhdestä tietokannasta, porautumiskohteen oletusarvoa ei tarvitse muuttaa (= 0).

Lisätietoja on kohdassa Tietoja yksityiskohtaisten ilmoitusten sähköpostiviestistä.

Aa834468.collapse_all(fi-fi,AX.60).gifSähköpostihälytysten uudelleenyrityksen ajoitus

Valitse Uudelleenyrityksen ajoitus -lomakkeessa määritelm', kuinka monta kertaa järjestelmä yrittää lähettää sähköpostiviestit, joita ei ole voitu lähettää. Voit myös määrittää yrityskertojen välisen ajan.

Uudelleenlähetysaikataulun asettaminen on valinnainen, ja sähköpostihälytystoimintoa voi käyttää uudelleenlähetysaikataulua määrittämättä. Lisätietoja on kohdassa Microsoft Dynamics AX:n sähköpostitoimintojen määrittäminen.

Lisätietoja

Hälytyseräkäsittelyn määrittäminen