Jaa


Aseta hankinta- ja myyntikategorioiden oletusarvot projekteille

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Luokkahierarkioita käytetään luokittelemaan tuotteita tai tapahtumia raportointia ja analysointia varten. Organisaatiosi voi käyttää hankintaluokkahierarkiaa jäljittämään ostojen ja myyntien luokkahierarkiaa myynnin seuraamiseen. Jos ostat projektiin käytettäviä tuotteita tietystä projektin hankintaluokasta, voit määrittää projektin oletusluokan tähän hankintaluokkaan. Määrität esimerkiksi projektiluokan nimeltä Välilliset kulut hankintaluokkaan nimeltä Toimistotarvikkeet. Projektipäällikkö luo ostotilauksen projektille ja valitsee Toimistotarvikkeet hankintaluokan PO-rivillä. Oletusarvon mukaan rivin kustannukset määritetään automaattisesti valitun projektin Välilliset kulut-projektiluokkaan.

Määritä projektiluokka hankintahierarkiaan

Seuraavien ohjeiden avulla voit määrittää projektin oletusluokan hankintahierarkian ostoille.

 1. Luo luokkahierarkia. Lisätietoja on kohdassa Avaintehtävät: Aseta kategoriahierarkia.

 2. Määritä luokkahierarkia Hankintaluokkahierarkia-tyyppiin. Lisätietoja luokkahierarkian tyypeistä on kohdassa Luokan hierarkian tyypit (lomake).

  Huomautus

  Organisaatiolle voidaan määrittää vain yksi aktiivinen hankintaluokkahierarkia.

 3. Valitse Luokkahierarkia-lomakkeen vasemmassa ruudussa projektiluokkaan liitettävä hankintaluokka.

 4. Valitse Määritä projektiluokat-pikavälilehden Projektiluokka-kentässä oletusarvoisena projektiluokkana käytettävä projektiluokka valitulle hankintaluokalle.

Määritä projektiluokka myyntihierarkiaan

Seuraavien ohjeiden avulla voit määrittää projektin oletusluokan hankintahierarkialle.

 1. Luo luokkahierarkia. Lisätietoja on kohdassa Avaintehtävät: Aseta kategoriahierarkia.

 2. Määritä luokkahierarkia Myyntiluokkahierarkia-tyyppiin. Lisätietoja luokkahierarkian tyypeistä on kohdassa Luokan hierarkian tyypit (lomake).

  Huomautus

  Organisaatiolle voidaan määrittää vain yksi aktiivinen myyntiluokkahierarkia.

 3. Valitse Luokkahierarkia-lomakkeen vasemmassa ruudussa projektiluokkaan liitettävä hankintaluokka.

 4. Valitse Määritä projektiluokat-pikavälilehden Projektiluokka-kentässä oletusarvoisena projektiluokkana käytettävä projektiluokka valitulle hankintaluokalle.

Lisätietoja

Tietoja luokkahierarkioista

Avaintehtävät: Määritä ja ylläpidä hankintaluokan hierarkioita

Tietoja projektiluokkaryhmistä

Luokkaryhmät, luokat ja kustannukset mallien määrittäminen