Luottamuksellisten tietojen tyyppirajoitukset

Nämä rajoitukset koskevat kaikkia luottamuksellisia tietotyyppejä (SIT), lukuun ottamatta luottamuksellisten tietotyyppien (EDM) tarkkoja vastaavuuksia, jotka tukevat enintään 100 SIT:tä.

Huomautus

Tuemme enintään 100 tarkkaa tietojen vastaavuusarviointia. EDM-SIT-käytäntöjä käyttäviä käytäntöjä ei saa kirjoittaa niin, että esiintymämäärän vähimmäis - tai enimmäisarvo on suurempi kuin 100.

Nämä rajoitukset koskevat kaikkia Microsoft Purview -käytäntöjä, jotka käyttävät SIT-suodattimia.

Suuren suorituskyvyn ja pienemmän viiveen varmistamiseksi mukautetuissa SIT-määrityksissä on rajoituksia seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.

Raja Arvo
Microsoft Purview -yhteensopivuusportaali kautta luotujen mukautettujen SSIT:iden enimmäismäärä 500
Säännönmukaisen lausekkeen enimmäispituus 1 024 merkkiä
Avainsanaluettelon tietyn termin enimmäispituus 50 merkkiä
Avainsanaluettelon termien enimmäismäärä 2048
Erillisten rekisterien enimmäismäärä SIT:tä kohti 20
Avainsanasanaston enimmäiskoko (pakkauksen jälkeinen) 1 Mt (noin 1 000 000 merkkiä)
Avainsanasanastoon perustuvien SIT-kohteiden enimmäismäärä vuokraajassa 50
MIP+MIG-käytäntöjen enimmäismäärä vuokraajassa 10,000
Käytännön DLP-sääntöjen enimmäismäärä Käytännön koon rajoittama (100 Kt)
Vuokraajan DLP-sääntöjen enimmäismäärä 600
Yksittäisen DLP-säännön enimmäiskoko 80 Kt
DLP-käytännön enimmäiskoko 100 Kt
Käytännön nimen merkkirajoitus 64
Käytäntösäännön merkkirajoitus 64
Kommenttien merkkirajoitus 1024
Kuvauksen merkkirajoitus 1024
Gir-näytön raja 100 kunkin SIT-näytön kanssa suhteessa esiintymien määrään
Tekstin poimintaraja 1 Mt
Regex-kokorajoitus (kaikkien vastaavuuspredikaattien osalta) 20 kt

Huomautus

Jos yrityksen on luotava yli 500 mukautettua SIT-osoitetta, korota tukipyyntö.

SIT:n tuettujen esiintymien määrä

SIT-esiintymien määrärajoitusta sovelletaan, kun SIT:tä käytetään seuraavissa ratkaisuissa:

 • Microsoft Purview -tuotteen tietojen menetyksen esto käytännöt
 • Microsoft Purview Information Protection käytännöt
 • Microsoft Purview -tuotteen tietojen elinkaaren hallinta
 • Tietoliikenneyhteensopivuutta
 • Microsoft Purview -tuotteen tietueiden hallinta
 • Microsoft Defender for Cloud Apps
 • Microsoft Priva

Jotta skannattu kohde täyttää säännön ehdot, SIT:n yksilöllisten esiintymien määrän missä tahansa yksittäisessä kohteessa on oltava minimi- ja maksimiarvojen välillä. Tätä kutsutaan esiintymien määräksi.

 • Vähimmäiskenttä : SIT:n yksilöllisten esiintymien alaraja (vähimmäismäärä), joka on löydettävä kohteesta, jotta vastaavuus voidaan käynnistää. Vähimmäisarvo-kenttä tukee arvoja 1 - 500.
 • Enimmäiskenttä : sit-esiintymien enimmäismäärä, joka löytyy kohteesta ja joka silti käynnistää vastaavuutena. Suurin arvo -kenttä tukee seuraavia arvoja:
  • 1–500 – Käytä arvoa 1 välillä ja 500 , kun haluat määrittää tietyn ylärajan 500 tai vähemmän kohteen SIT-esiintymien määrälle.
  • Mikä tahansa – Käytä Any tätä, kun haluat varmistaa, että yksilöllisten esiintymien määrä -kriteeri täyttyy, kun tarkastetusta kohteesta löytyy määrittämätön määrä sit-esiintymiä ja että määritetty määrä yksilöllisiä esiintymiä täyttää tai ylittää yksilöllisten esiintymien vähimmäisarvon. Toisin sanoen yksilöllisten esiintymien määrän ehdot täyttyvät, kunhan vähimmäisarvo täyttyy.

Jos esimerkiksi haluat säännön käynnistävän vastaavuusarvon, kun yksittäisestä kohteesta löytyy vähintään 500 yksilöllistä SIT-esiintymää, määritä vähimmäisarvoksi500 ja enimmäisarvoksiAny.