Skenaario: sisällön tietojen etsiminen Microsoft Syntex avulla

Syntex-syntexin avulla voit keskittää, järjestää ja noutaa sisältöä, jotta tiettyjä tietoja on helpompi löytää.

Käytetyt ominaisuudet:

  • Tiedostojen käsittelymallit
  • Power Automate
  • Sisältökysely

Kuva yleisistä liikeyrittäjästä Office-asetuksen tietokoneissa.

Patenttitiedot

Vähittäiskaupan valmistajan lakiasiaintiimi etsii ratkaisua, jolla voidaan keskittää, järjestää ja virtaviivaistaa oikeudellisen sisällön hakua, erityisesti patentti- ja immateriaalioikeuksia käsitteleviä asiakirjoja.

Tiimi on käyttänyt Microsoft Outlookia laillisen sisällön hallintaan, mutta tiimin näkyvyyden, haun ja sisällön hajauttaminen postilaatikoiden kautta on vaikeaa.

Tiimi päättää käyttää ratkaisuna Microsoft Syntex. Määritä ensin SharePoint-tiedostokirjasto, johon haluat tallentaa laillisen sisällön. Kopioi sitten sähköpostiviestien ja liitteiden sisällön tiedostokirjastoon. Lopuksi syntex-syntexiä käytetään tietojen ja metatietojen poimimiseen sähköpostiviestistä sekä liitteistä sisällön järjestämiseksi.

Lakiasiaintiimi voi nyt helposti hallita ja hakea patentti- ja immateriaalioikeusasiakirjoja.