Joukkoista ideat

Huomautus

Power Apps -portaaleja kutsutaan 12. lokakuuta 2022 alkaen nimellä Power Pages. Lisätietoja: Microsoft Power Pages on nyt yleisesti saatavilla (blogi)
Siirrämme ja yhdistämme Power Apps -portaalien dokumentaation pian Power Pagesin dokumentaatioon.

Lisätietoja keskustelupalstan ideoiden, idean kommenttien ja ideaäänestysten hallinnasta.

Ideakeskustelupalstojen hallinta

Käyttäjät voivat hallita idean keskustelupalstan tietueita Yhteisö-välilehdessä, jos portaalin mukautukset on tuotu Microsoft Dataverse -ympäristöön.

Huomautus

 • Tapaa, jolla moni sisältö- tai näyttökeskeinen määrite hahmonnetaan, hallitaan näkymillä, jotka on luonut portaalin kehittäjä.
 • Ideoiden keskustelupalstojen käytön rajoittamista verkkoroolien avulla ei tueta.

Idean keskustelupalstan määritteet ja suhteet

Seuraavassa taulukossa kuvataan idean keskustelupalstataulukon vakiomääritteet ja -suhteet.

Nimi Kuvaus
Otsikko Idean keskustelupalstan nimi.
Verkkosivusto Verkkosivusto, johon idean keskustelupalsta kuuluu.
Osittainen URL-osoite URL-polun segmentti, jolla idean keskustelupalstan URL-osoite portaalissa luodaan.
Yhteenveto Idean keskustelupalstan kuvauksen sisältämä HTML-sisältö.
Ideat Suhde, joka määrittää kaikki idean keskustelupalstaan liittyvät ideat.
Uusia ideakäytäntö Asetus, joka määrittää miten ideatietueita käsitellään idean keskustelupalstassa.
Kommenttikäytäntö Asetus, joka määrittää miten ideoiden kommentteja käsitellään idean keskustelupalstassa.
Idean sisällön valvontakäytäntö Sisällön valvontakäytäntö, jota käytetään keskustelupalstan ideoissa. Lisätietoja: Sisällön valvonnan käyttöönotto ideoille
Äänestyskäytäntö Asetus, joka määrittää miten ideaäänestyksiä käsitellään idean keskustelupalstassa.
Äänestyksen tyyppi Idean keskustelupalstalla sallittu äänestystyyppi.
Ideakohtaiset äänet Äänten määrä, joka käyttäjälle sallitaan yhtä idean keskustelupalstaan kuuluvaa yksittäistä ideaa kohden. Kun Äänestystyyppi on Ylös- tai alaspäin, tämä arvo on 1.
Käyttäjäkohtaiset äänet Äänten määrä, jonka käyttäjä saa käyttää idean keskustelupalstalla. Jos arvoa ei ole asetettu, käyttäjillä on rajaton määrä ääniä keskustelupalstalla.
Roolit, joilla lukuoikeus Suhde, joka määrittää verkkoroolit, joilla on oikeudet tarkastella ja osallistua idean keskustelupalstan toimintaan. Kaikki näihin rooleihin liitetyt portaalin käyttäjät saavat käyttöoikeuden keskustelupalstaan.
Valvojat Suhde, joka määrittää verkkoroolit, joilla on oikeudet valvoa idean keskustelupalstan toimintaa. Idean keskustelupalstasovellukseen ei tällä hetkellä sisälly edustapuolen valvontatoimintoja.

Ideoiden hallinta portaalissa

Käyttäjät voivat, jos portaalin mukautukset on tuotu organisaatioon, muokata idean tietueita Yhteisö-välilehdellä.

Huomautus

Jos sinulla on idea ja julkaiset sen, se saa automaattisesti yhden äänen puolestasi.

Idean määritteet ja suhteet

Seuraavassa taulukossa kuvataan ideataulukon vakiomääritteet ja -suhteet.

Nimi Kuvaus
Otsikko Idean kuvaava otsikko.
Idean keskustelupalsta Idean keskustelupalsta, johon idea kuuluu.
Osittainen URL-osoite URL-polun segmentti, jolla idean keskustelupalstan URL-osoite portaalissa luodaan.
URL-osoitteen polkusegmenteissä käytetään osittaisia URL-arvoja. Näin ollen ne eivät saa sisältää URL-poluissa kiellettyjä merkkejä, kuten ?, #, !, %. Koska portaalin URL-osoitteet muodostetaan liittämällä yhteen osittaisia URL-arvoja vinoviivoilla (/), niissä ei myöskään saa olla vinoviivoja.
Suositeltavaa olisi rajoittaa osittaiset URL-arvot kirjaimiin, numeroihin, väliviivoihin ja alaviivoihin. Esimerkkejä: press-releases, Users_Guide, product1.
Julkaistu verkossa Määrittää, onko idea näkyvissä sivustossa.
Tekstisisältö Idean kuvauksen sisältämä HTML-sisältö.
Yhteenveto Idean lyhyt yhteenveto.
Tekijän nimi Teksti, joka määrittää idean lähettäneen käyttäjän nimen.
Tekijän sähköpostiosoite Teksti, joka määrittää idean lähettäneen käyttäjän sähköpostiosoitteen.
Tekijä Suhde, joka määrittää ideaan liittyvän portaalin käyttäjän.
Lähetysajankohta Päivämäärä ja kellonaika, jona idea luotiin.
Tilan syy Asetus, joka määrittää idean nykyisen tilan.
 • Uusi: idea on aktiivinen ja sitä voidaan äänestää.
 • Hyväksytty: Idea on hyväksytty eikä sitä voi enää äänestää.
 • Valmis: Idean toteutus onnistui eikä ideaa voi enää äänestää.
 • Hylätty: Ideaa ei tavoitella eikä sitä voi enää äänestää.
Huomautus: Voit ottaa äänestyksen käyttöön myös muista syistä. Lisätietoja: Äänestyksen käyttöönotto tilojen syille
Valvonnan tila Asetus, joka määrittää idean valvonnan tilan seuraavasti:
 • Ei: Ideaa ei valvota.
 • Kyllä: Ideaa valvotaan.
 • Hyväksytty: Valvoja on hyväksynyt idean merkittäväksi.
 • Hylätty: Valvoja on hylännyt idean merkinnän.
Valvonnan tilan syy Syy, jonka portaalin käyttäjä on valinnut idean merkinnän yhteydessä. Järjestelmänvalvoja voi ottaa käyttöön seuraavat syyt valvontakäytännön luomisen yhteydessä seuraavasti:
 • Roskaposti
 • Sopimaton
 • Loukkaava
Lisätietoja: Sisällön valvonnan käyttöönotto ideoille
Huomautus: Nämä asetukset ovat käytettävissä heti. Voit lisätä vaihtoehtoja muokkaamalla yleistä asetusjoukkoa ja lisätä pakolliset arvot. Yleinen muokattava asetusjoukko on tällainen:
 • Näyttönimi: Sisällön valvonnan syy
 • Nimi: adx_contentmoderationreason
Lisätietoja yleisen asetusjoukon muokkaamisesta on kohdassa Yleisten asetusjoukkojen luominen ja muokkaaminen
Valvonnan tilan kommentti Kommentti, jonka portaalin käyttäjä on syöttänyt idean merkinnän yhteydessä.
Tilan tekijä Suhde, joka määrittää idean tilaan ja tilan kommenttiin liittyvän portaalin käyttäjän.
Valvoja Valvojan nimi.
Valvonnan ajankohta Idean valvontapäivämäärä.
Tilakommentti Idean tilan syyn vapaaehtoinen kommentti. Toisin sanoen, milloin idea toteutetaan, miksi se on hylätty jne.
Kommenttikäytäntö Tämä asetus määrittää, miten idean kommentteja käsitellään.
 • Peri: Idean pääkeskustelupalstan kommenttikäytäntöä käytetään. Tämä on oletusasetus.
 • Avoin: kaikkien sekä anonyymien että todennettujen lähetykset sallitaan ja näytetään heti.
 • Avoin todennetuille käyttäjille: vain todennettujen käyttäjien lähetykset sallitaan ja näytetään heti.
 • Valvottu: Kaikkien sekä anonyymien että todennettujen käyttäjien lähetykset sallitaan. Lähetyksiä ei näytetä, ennen kuin valvoja on hyväksynyt ne.
 • Suljettu: aiemmat lähetykset näytetään mutta uusia lähetyksiä ei sallita.
 • Ei mitään: Käyttäjän lähetykset on poistettu käytöstä. Mitään ei voi lähettää eikä tarkastella.
Puoltavat äänet Idealle annettujen puoltavien äänien määrä.
Vastustavat äänet Idealle annettujen vastustavien äänien määrä.
Äänimäärä Puoltavien äänien määrä vähennettynä vastustavien äänien määrällä.
Äänien kokonaismäärä Puoltavien äänien määrän ja vastustavien äänien määrän summa.
Idean kommentit Suhde, joka määrittää kaikki ideaan liittyvät kommentit.
Ideaäänestykset Suhde, joka määrittää kaikki ideaan liittyvät äänet.

Tilojen syistä äänestämisen käyttöönotto

Oletusarvoisesti idean äänestäminen on käytössä vain, kun tilan syyn arvoksi on määritetty Uusi. Jos haluat ottaa käyttöön ideasta äänestämisen erilaisten tilojen syille, luo IIdeas/EnableVotingForStatusReasons-sivustoasetus ja määritä sen arvoksi pakolliset tilojen syiden arvot.

Voit esimerkiksi ottaa käyttöön äänestämisen tilojen syistä, joiden arvo on Uusi, Hyväksytty ja Hylätty. Luo sivustoasetus ja määritä sen arvoksi seuraava:

 • Nimi: Ideas/EnableVotingForStatusReasons

 • Arvo: 1;100000000;100000002

Huomautus

 • Jos sivustoasetuksen kaikki arvot ovat virheellisiä, äänestäminen poistetaan käytöstä tilan arvosta huolimatta.
 • Jos tätä sivustoasetusta ei ole, ideasta äänestäminen on käytössä vain, kun tilan syyn arvoksi on määritetty Uusi.

Voit hakea tilojen syiden arvot seuraavasti:

 1. Kirjaudu Dynamics 365 -portaaleihin.

 2. Siirry kohtaan Asetukset > Mukautus > Järjestelmän mukauttaminen.

 3. Valitse Mukauttaminen-valintaikkunasta Komponentit > Entiteetit > Idea vasemmanpuoleisessa siirtymisruudussa.

 4. Laajenna Idea-taulukko ja valitse Kentät.

 5. Valitse statuscode -kenttä luettelosta ja avaa se kenttäeditorissa.

 6. Avaa Tyyppi-osassa tilat ja katso niiden vastaavat arvot.

Ideoiden automaattisen täydennyksen ottaminen käyttöön

Uutta ideaa luotaessa on mahdollista, että on jo samankaltainen idea. Voit järjestelmänvalvojana määrittää portaalin näyttämään luettelon samankaltaisista ideoista, kun portaalin käyttäjä yrittää luoda uuden idean. Tällä tavoin voidaan välttää ideoiden kaksoiskappaleiden syntyminen. Jos haluat, että portaalissa otetaan käyttöön uuden idean luonnin yhteydessä näytettävä samankaltaisten ideoiden luettelo, sinun on luotava Ideas/EnableAutoComplete-sivustoasetus ja määritettävä sen arvoksi Tosi.

Täytä ideat automaattisesti.

Idean kommenttien hallinta

Käyttäjät voivat, jos portaalin mukautukset on tuotu Microsoft Dataverse -ympäristöön, muokata idean kommenttien tietueita Yhteisö-välilehdellä.

Idean kommenttien määritteet ja suhteet

Seuraavassa taulukossa kuvataan idean kommenttitaulukon vakiomääritteet ja -suhteet.

Nimi Kuvaus
Nimi Kommentin kuvaava otsikko.
Idea Idea, johon kommentti kuuluu.
Sisältö Kommentin sisältö HTML-muodossa.
Julkaistu verkossa Määrittää, onko kommentti näkyvissä sivustossa.
Tekijän nimi Teksti, joka määrittää kommentin lähettäneen käyttäjän nimen.
Tekijän sähköpostiosoite Teksti, joka määrittää kommentin lähettäneen käyttäjän sähköpostiosoitteen.
Tekijä Suhde, joka määrittää kommenttiin liittyvän portaalin käyttäjän.
Julkaisuajankohta Päivämäärä ja kellonaika, jona kommentti luotiin.

Ideaäänestyksien hallinta

Käyttäjät voivat, jos portaalin mukautukset on tuotu Microsoft Dataverse -ympäristöön, muokata ideaäänestyksen tietueita Yhteisö-välilehdellä.

Ideaäänestyksen määritteet ja suhteet

Seuraavassa taulukossa kuvataan äänestystaulukon vakiomääritteet ja -suhteet.

Nimi Kuvaus
Arvo Äänestyksen arvoa kuvaava kokonaisluku.
Nimi Äänestyksen otsikko.
Idea Idea, johon äänestys kuuluu.
Äänestäjän nimi Teksti, joka määrittää äänen lähettäneen käyttäjän nimen.
Äänestäjän sähköpostiosoite Teksti, joka määrittää äänen lähettäneen käyttäjän sähköpostiosoitteen.
Äänestäjä Suhde, joka määrittää ääneen liittyvän portaalin käyttäjän.
Lähetysajankohta Päivämäärä ja kellonaika, jona äänestys luotiin.

Katso myös

Keskustelupalstan kommenttiketjujen hallinta
Keskustelupalstan viestien luominen portaalissa
Keskustelupalstojen valvonta
Ilmoitusten tilaaminen
Ideoiden sisällön valvonnan käyttöönotto