Keskustelubotin keskustelun automaattinen aloittaminen

Botti voidaan määrittää aloittamaan keskustelu käyttäjän kanssa. Voit myös yhdistää mukautetun tervehdyksen botin ulkoasun ja tunnun mukauttamisen kanssa.

Tärkeä

Se, että botti aloittaa keskustelun, näkyy analytiikassa ja lisää istuntojen määrää.

Jos bottisi käyttäjä ei ole vuorovaikutuksessa botin kanssa (eli hän esimerkiksi lataa sivun muttei kysy mitään), istunto merkitään istunnoksi, johon ei osallistuttu. Tämä voi vaikuttaa analytiikkaan.

edellytykset

Oletusarvoisesti Power Virtual Agentsilla luodut ja verkkosivustolle julkaistut keskustelubotit latautuvat ilman tervehdystä ja odottavat passiivisesti sitä, että käyttäjä aloittaa keskustelun.

Voit kuitenkin käyttää mukautettua CSS- ja JavaScript-koodia siten, että botti aloittaa keskustelun automaattisesti latauduttuaan. Voit esimerkiksi laittaa bottisi sanomaan "Hei, olen Bottinen, virtuaalinen asiakaspalvelija" heti, kun botti latautuu.

Ensin sinun on otettava käyttöön mukautettu pohja, joka sisältää tervehdyksen käynnistävät argumentit. Oletusarvoisesti mukautettu pohja kutsuu oletusarvoisen järjestelmän tervehdysaiheen. Voit kuitenkin luoda uuden aiheen, jota käytetään tervehdyksenä. Silloin sinun on kuitenkin siirrettävä oletusarvoinen järjestelmän tervehdysaihe uuteen aiheeseen.

Tärkeää

Voit asentaa ja käyttää tässä dokumentaatiossa olevaa näytekoodia vain Microsoft Power Virtual Agents -tuotteen kanssa käyttämistä varten. Näytekoodilla on käyttöoikeus sellaisenaan, ja se jätetään kaikkien palvelutasosopimusten ja tukipalvelujen ulkopuolelle. Käytöstä aiheutuvat riskit ovat omalla vastuullasi.

Microsoft ei anna mitään suoria takuita, vakuutuksia tai ehtoja ja kiistää kaikki epäsuorat takuut, mukaan lukien takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, tiettyyn käyttötarkoitukseen tai oikeuksien rikkomattomuudesta.

Botin tunnustietojen nouto

Jotta voit mukauttaa tervehdystä, tarvitset bottisi tunnuksen.

Saat bottitunnuksen siirtymällä Kanavat-kohden mobiilisovellukseen.

Mukautetun pohjan käyttöönotto bottia varten

Sinun on otettava käyttöön mukautettu pohja, joka sisältää argumentteja, jotka saavat oletusarvoisen järjestelmän tervehdysaiheen näkymään, kun botti latautuu.

 1. Botin luominen ja julkaiseminen.

 2. Kopioi ja liitä alla oleva HTML-koodi ja tallenna se muotoon index.html.
  Voit myös kopioida ja liittää alla olevan koodin w3schools.com HTML try it -editoriin. Sinun on tästä huolimatta lisättävä bottitunnuksesi.

   <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
      <title>Contoso Sample Web Chat</title> 
      <!-- This styling is for the canvas demonstration purposes. It is recommended 
    that style is moved to a separate file for organization in larger projects -->
      <style>
        html, body {
          height: 100%;
        }
        body {
          margin: 0;
        }
        h1 {
          font-size: 16px;
          font-family: Segoe UI;
          line-height: 20px;
          color: whitesmoke;
          display: table-cell;
          padding: 13px 0px 0px 20px;
        }
        .heading {
          background-color: black;
          height: 50px;
        }
        .main {
          margin: 18px;
          border-radius: 4px;
        }
  
        div[role="form"]{
          background-color: black;
        }    
        #webchat {
          position: fixed;
          height: calc(100% - 50px);
          width: 100%;
          top: 50px;
          overflow: hidden;
        }
       </style>
    </head>
    <body>
      <div>
        <div class="heading">
  
          <!-- Change the h1 text to change the bot name -->  
          <h1>Contoso Bot Name</h1>
  
        </div>
        <div id="webchat" role="main"></div>
      </div>  
     <script src="https://cdn.botframework.com/botframework-webchat/latest/webchat.js"></script>
     <script>
        const styleOptions = {
          // Add styleOptions to customize web chat canvas
          hideUploadButton: true
        };
  
        // Add your BOT ID below
        var BOT_ID = "<ENTER YOUR BOT ID>"; 
  
        var theURL = "https://powerva.microsoft.com/api/botmanagement/v1/directline/directlinetoken?botId=" + BOT_ID;
  
        const store = window.WebChat.createStore(
          {},
          ({ dispatch }) => next => action => {
            if (action.type === "DIRECT_LINE/CONNECT_FULFILLED") {
             dispatch({
               meta: {
                  method: "keyboard",
                },
                payload: {
                  activity: {
                     channelData: {
                       postBack: true,
                     },
                     //Web Chat will show the 'Greeting' System Topic message which has a trigger-phrase 'hello'
                     name: 'startConversation',
                     type: "event"
                   },
                },
                type: "DIRECT_LINE/POST_ACTIVITY",
              });
           }
           return next(action);
         }
        );
        fetch(theURL)
          .then(response => response.json())
          .then(conversationInfo => {
            window.WebChat.renderWebChat(
              {
                directLine: window.WebChat.createDirectLine({
                  token: conversationInfo.token,
                }),
                store: store,
                styleOptions: styleOptions
              },
              document.getElementById('webchat')
            );
          })
          .catch(err => console.error("An error occurred: " + err));
      </script>
     </body>
    </html>
  
 3. Syötä bottitunnuksesi luomasi index.html-tiedoston riville var BOT_ID = "<ENTER YOUR BOT ID>".

 4. Avaa index.html käyttämällä modernia selainta (kuten Microsoft Edgeä) avataksesi botin mukautetussa pohjassa.

 5. Testaa botti varmistaaksesi, että saat siltä vastauksia ja että se toimii oikein.
  Jos ongelmia ilmenee, varmista, että olet julkaissut bottisi ja että bottitunnuksesi on lisätty oikeaan paikkaan. Sen pitäisi tulla yhtäläisyysmerkin (=) jälkeen rivillä var BOT_ID, ja sen ympärillä pitäisi olla lainausmerkit (").

Botin oletustervehdyksen muuttaminen

index.html-tiedossa oleva koodi aiheuttaa aiheen automaattisen kutsumisen, kun botti ladataan. Oletusarvoisesti se kutsuu järjestelmän tervehdysaiheen. Voit myös luoda uuden aiheen ja siirtää oletusarvoisen järjestelmän tervehdysaiheen kyseiseen uuteen aiheeseen.

Molemmissa tapauksissa teet muutoksia aiheeseen, jonka haluat yleensä kutsua.

Jos muokkaat tervehdysaihetta tai luot uuden sellaisen, parhaana käytäntönä on sisällyttää siihen jonkinlainen ilmoitus siitä, että käyttäjä keskustelee botin (tai virtuaalisen asiakaspalvelijan) kanssa, jotta hän ei luule keskustelevansa ihmisen kanssa.

Suosittelemme muokkaamaan järjestelmän tervehdysaihetta, jotta sinun ei tarvitse muokata index.html-koodia.

 1. Valitse siirtymisvalikosta Aiheet ja sitten Tervehdys-aiherivi.

  Näyttökuva Aihe-sivusta, jossa Tervehdys-aihe on korostettuna.

 2. Mokkaa Viesti-solmuissa olevaa tekstiä. Voit myös lisätä tai poistaa solmuja .

 3. Valitse Tallenna.

 4. Julkaise bottisi.

Nyt voit testata bottiasi menemällä verkkosivulle, jolla olet ottanut käyttöön bottisi mukautetun pohjan. Näet, miten botti aloittaa keskustelun näyttämällä automaattisesti tervehdysaiheen.

Uuden käyttäjäaiheen luominen

Varoitus

Käyttäjäaiheen käyttö keskustelun aloittamiseen lisää laskutettavia istuntoja. Laskutettu istunto on asiakkaan ja botin välinen vuorovaikutus, joka edustaa yhtä kulutusyksikköä. Laskutettu istunto alkaa, kun käyttäjäaihe käynnistyy. Lisätietoja on aiheessa Laskutetun istunnon tietojen analysoiminen.

 1. Valitse sivulla olevan siirtymisvalikon Aiheet-kohta.

 2. Valitse Uusi aihe ja anna sille nimi.

 3. Lisää teksti Viesti-solmuun.

 4. Valitse Tallenna, kun olet lopettanut viestin muokkaamisen.

 5. Valitse siirtymisvalikosta Aiheet ja sitten Tervehdys-aiherivi.

 6. Poista viestisolmutTervehdys-aiheesta.

 7. Jos haluat siirtää botin automaattisesti käyttäjäaiheeseen, lisää solmu valitsemalla Lisää solmu (+) ja valitse sitten Siirry toiseen aiheeseen.

 8. Valitse pikaikkunan valikosta käyttäjäaihe, jonka loit yllä.

 9. Valitse Tallenna, kun olet lopettanut viestin muokkaamisen.

 10. Julkaise bottisi.

Nyt voit testata bottiasi menemällä verkkosivulle, jolla olet ottanut käyttöön bottisi mukautetun pohjan. Näet, miten botti aloittaa keskustelun näyttämällä automaattisesti uuden aiheen.