Microsoft Learn for Educatorsin -ohjelman palveluehdot

Olen Program Advisor -neuvonantaja oppilaitoksessa, joka haluaa rekisteröityä Microsoft Learn for Educators – Education Institution -ohjelmaan. Ymmärrän ja vakuutan, että minulla on laillinen oikeus sitoa oppilaitokseni näihin Microsoft Learn for Educators -ohjelman palveluehtoihin (palveluehdot). Education Institution -ohjelmaan osallistumista säätelee Microsoft Learn for Educators -ohjelman opas (opas), joka sisällytetään viittauksena näihin palveluehtoihin. Olen tutustunut oppaaseen ja ymmärrän, että näissä palveluehdoissa käytetyillä termeillä, joita ei ole tässä määritetty, on oppaassa kuvatut merkitykset. Valitsemalla alla olevan ruudun, jossa on teksti "Hyväksyn", ilmoitan hyväksyväni nämä palveluehdot minun ja oppilaitoksen puolesta.

 1. Oppilaitoksen rekisteröitymistä Educational Institution Option -ohjelmaan säätelee näiden palveluehtojen mukainen sopimukseni (minun ja oppilaitoksen puolesta) kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa siitä, kun Microsoft lähettää minulle linkin näihin palveluehtoihin.
 2. Vähintään kaksi (2) ja enintään kymmenen (10) opettajaa yhtä Program Advisor -neuvonantajaa kohden on oltava perehdytettynä ja aktiivisesti osallistuvana Educational Institution Option -ohjelmaan aina, kun oppilaitos on rekisteröitynä oppilaitosvaihtoehtoon Educational Institution Option -ohjelmaan.
 3. Oppilaitoksen on varmistettava, että oppilaitosvaihtoehtoon osallistuvat opettajat aloittavat opettamisen:
  1. heidän ensimmäinen erillinen kurssinsa (eli itsenäinen kurssi, joka koostuu yksinomaan Microsoft Official Curriculum -opetussuunnitelmasta) tai opetusohjelman ulkopuolinen kurssi (eli kurssi, joka sisältää Microsoft Official Curriculum -opetussuunnitelman, joka liittyy ohjelman opetussuunnitelmaan, mutta ei sen ydinaluetta), kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun hyväksyn nämä palveluehdot; tai
  2. ensimmäinen oppituntinsa liittyvällä kurssilla (eli kurssilla, joka sisältää Microsoft Official Curriculum -opetussuunnitelman laajemman opetussuunnitelman osana) kahdentoista (12) kuukauden kuluessa siitä, kun hyväksyn nämä palveluehdot.
 4. Microsoft voi milloin tahansa harkintansa mukaan ja mistä tahansa syystä muuttaa oppilaitokselle ja sen opettajille annettua tukea osana Educational Institution Option -ohjelmaa (mukaan lukien rajoituksetta tämän tuen taso tai taajuus).
 5. Microsoft voi milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan lopettaa oppilaitoksen rekisteröitymisen Educational Institution Option -ohjelmaan (a) heti ilmoitettuaan Program Advisor -neuvonantajalle asiasta, jos oppilaitos ja sen opettajat eivät noudata tässä mainittuja ehtoja; tai (b) kolmenkymmenen (30) päivän ennakkoilmoituksella Program Advisor -neuvonantajalle mistä tahansa syystä tai ilman syytä, mukaan lukien se, jos oppilaitos ja sen opettajat eivät vastaa Microsoft Training Program Manager Team -tiimin viestintään neljän (4) peräkkäisen kuukauden aikana. Jos oppilaitoksen rekisteröinti Educational Institution Option -ohjelmaan päättyy, oppilaitos ja sen opettajat eivät enää voi käyttää Educational Institution Option -ohjelmaan liittyviä etuja ja tukea, mutta alla olevan kohdan (7) mukaisesti opettajat voivat käyttää Microsoft Official Curriculum -opetussuunnitelman kursseja ja opetusmateriaaleja rekisteröitymällä Microsoftin Individual Educator -ohjelmaan. Jos Educational Institution Option -ohjelmaan rekisteröitymisensä päättymisen jälkeen oppilaitos haluaa saada takaisin Educational Institution Option -ohjelman edut ja tuen, sen on haettava uudelleen rekisteröintiä Educational Institution Option -ohjelmaan. Microsoft saattaa hyväksyä tai hylätä tällaisen hakemuksen oman harkintansa mukaan.
 6. Hyväksyn, että Educational Institution Option -ohjelman osana annettuihin tai käytettäviin palveluihin, materiaaleihin, ohjelmistoihin ja liittyvään teknologiaan (tuotteisiin) voidaan soveltaa Yhdysvaltain ja muiden maiden vientilakeja. Noudatan kaikkia lakeja ja asetuksia, joita sovelletaan tuotteiden tuontiin tai vientiin, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen kauppalait, kuten Yhdysvaltain vientihallintomääräykset ja kansainväliset asekauppamääräykset sekä Yhdysvaltain valuuttavalvontaviraston hallinnoimat pakotesäännökset (kauppalait). En ryhdy mihinkään toimiin, joiden vuoksi Microsoft rikkoisi Yhdysvaltain kauppalakeja tai muita sovellettavia kauppalakeja. Lisätietoja on kohdassa www.microsoft.com/exporting.
 7. Ymmärrän, että Microsoft voi seuloa oppilaitoksen ja sen opettajat, mukaan lukien pelkkänä esimerkkinä kauppalakien noudattamiseen tai sen tarkoituksiin liittyen, akateemisen kelpoisuuden ja kiellettyjen toimenpiteiden osalta. Rajoittamatta edellä olevaa kohtaa (5) Microsoft voi mistä tahansa syystä tai ilman mitään syytä, mukaan lukien tällaisten seulontojen yhteydessä, ja harkintansa mukaan lopettaa oppilaitoksen rekisteröinnin Educational Institution Option -ohjelmaan, lopettaa opettajan osallistumisen Educational Institution Option -ohjelmaan oppilaitoksen puolesta tai poistaa tiettyjen opettajien mahdollisuuden rekisteröityä Individual Educator -ohjelmaan.