Analyysin suorittaminen Power BI:ssä

Keskitaso
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Opit käyttämään Power BI:tä tietojen analysointifunktioiden suorittamiseen, poikkeavien arvojen tunnistamiseen tiedoissa, tietojen ryhmittelemiseen yhteen ja tietojen lokeroimiseen analyysia varten. Opit myös suorittamaan aikasarja-analyysin. Lopuksi käsittelet Power BI:n kehittyneen analysoinnin ominaisuuksia, kuten Nopeat merkitykselliset tiedot, Tekoälyn merkitykselliset tiedot ja Analysoi-ominaisuutta.

Oppimistavoitteet

Tässä moduulissa:

  • Tutki tilastollista yhteenvetoa.
  • Tunnista poikkeavat arvot Power BI -visualisointien avulla.
  • Ryhmittele ja lokeroi tietoja analyysia varten.
  • Käytä klusterointitekniikoita.
  • Suorita aikasarja-analyysi.
  • Käytä Analysoi-toimintoa.
  • Käytä kehittyneen analysoinnin mukautettuja visualisointeja.
  • Tarkista nopeat merkitykselliset tiedot.
  • Käytä Tekoälyn merkitykselliset tiedot -toimintoa.

Edellytykset

Ei mitään