Power BI:n hallinnan automatisoiminen

Keskitaso
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Cmdlet-komennot ovat PowerShell-komentosarjakielellä kirjoitettuja funktioita, jotka suorittavat komentoja Windows PowerShell -ympäristössä. Suorittamalla cmdlet-komentoja voit käyttää Power BI -ympäristöäsi ilman verkkoselaimen hallintaportaalia. Yhdistämällä cmdlet-komennot muihin PowerShell-funktioihin voit kirjoittaa monimutkaisia komentosarjoja työnkulkusi optimoimiseksi.

Oppimistavoitteet

Tämän moduulin aikana opit seuraavia asioita:

  • REST-ohjelmointirajapintoja käyttämällä voit automatisoida yleisiä Power BI -järjestelmänvalvojatehtäviä
  • Power BI:n cmdlet-komentojen käyttäminen Windows PowerShell ja PowerShell-ytimeen
  • Power BI:n cmdlet-komentojen käyttäminen
  • Yleisten Power BI -järjestelmänvalvojatehtävien automatisoiminen komentosarjojen avulla

Edellytykset

  • Power BI -ympäristön power BI -ja hallintokäytäntöjen tuntemus.
  • Suosittelemme, että suoritat koontinäytön päivässä -oppimispolun ennen tämän moduulin aloittamista.