Tietojen käyttöinfrastruktuurin luominen Power BI:ssä

Keskitaso
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Paikallisten tietolähteiden käyttäminen edellyttää yhdyskäytävän määrittämistä Power BI:n ja paikallisen tietolähteen välillä. Tässä moduulissa tutkitaan, miten käsitellään yhdyskäytäviä ja SQL Server Analysis Services (SSAS) -tietolähteitä, joita käytetään joko ajoittisessa päivityksessä tai reaaliaikaisessa yhteydessä.

Oppimistavoitteet

Tämän moduulin aikana opit seuraavia asioita:

  • Ymmärrät yhdyskäytäviä, eri yhteystiloja ja tietojen päivittämisen menetelmiä koskevat erot.
  • Kuvaa yhdyskäytävän verkkovaatimuksia, yhdyskäytävän sijoittamista verkkoon ja klusteroinnin käyttöä korkean käytettävyyden varmistamiseksi.
  • Skaalaa, valvo ja hallitse yhdyskäytävän suorituskykyä ja käyttäjiä.

Edellytykset

  • Power BI:n tunteminen ja BI-ympäristön hallintokäytännöt. 
  • Suosittelemme, että suoritat Hallinta päivässä (osa 1) -oppimispolun ennen tämän moduulin aloittamista.