Power BI -järjestelmänvalvojaroolin kuvaus

Keskitaso
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Power BI:n hallinta tarkoittaa koko organisaation laajuisten asetusten hallintaa, joiden avulla ohjataan Power BI:n toimintaa. Järjestelmänvalvojan rooleihin määritetyt käyttäjät määrittävät, valvovat ja valmistelevat organisaatioresursseja. Tämä moduuli sisältää yleiskatsauksen hallinnan rooleista, tehtävistä ja työkaluista, joiden avulla pääset alkuun.

Oppimistavoitteet

Tässä moduulissa teet seuraavat asiat:

  • Power BI:n tärkeimpien osien ja ominaisuuksien kuvaus
  • Erottele eri Power BI -järjestelmänvalvojaroolit
  • Power BI -järjestelmänvalvojien tyypillisten tehtävien tunnistaminen
  • Power BI -järjestelmänvalvojien käyttämien tyypillisten työkalujen tunnistaminen

Edellytykset

Suosittelemme, että suoritat koontinäytön päivässä - oppimispolun ennen tämän moduulin aloittamista.