Käytön valvonta ja valvonta

Keskitaso
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Käyttötietojen avulla voit ymmärtää koontinäyttöjen ja raporttien vaikutuksen. Kun haet joko koontinäytön tai raportin käyttötietoja, saat selville, miten kyseisiä koontinäyttöjä ja raportteja käytetään koko organisaatiossasi, ketkä niitä käyttävät ja mihin tarkoitukseen. Sen tietäminen, kuka tekee mitä toimia missäkin Power BI -vuokraajasi kohteissa, voi olla ratkaisevaa, kun autetaan organisaatiotasi toteuttamaan sille asetetut vaatimukset, kuten säädösten noudattaminen ja tietueiden hallinta. Tässä moduulissa kerrotaan, mitä käyttötietoraporteissa ja valvontalokeissa on käytettävissä.

Oppimistavoitteet

Tässä moduulissa teet seuraavat asiat:

  • Tutustut käyttötietoihin, jotka ovat käytettävissä Power BI -hallintaportaalin kautta
  • Käyttötietojen käytön optimointi koontinäytöissä ja raporteissa
  • Ero valvontalokien ja toimintolokien välillä