Power BI -kenttien järjestäminen ja yksinkertaistaminen Tableau-käyttäjille

Helppo
Business User
App Maker
Microsoft Power Platform
Power BI

Tässä moduulissa on ohjeita siitä, miten voit järjestää tiedot tavalla, joka optimoi suorituskyvyn, mahdollistaa nopeamman kehityksen ja helpottaa skaalausta.

Oppimistavoitteet

Tässä moduulissa teet seuraavat asiat:

  • Selvitä organisaation peruskäsitteet Microsoft Power BI:ssä.
  • Valmistele yksinkertaistetut ja käyttövalmiit tietojoukot tulevia kehittäjiä ja analyytikoita varten.
  • Järjestä kentät ryhmien ja lokeroiden avulla.
  • Muokkaa kenttien oletusominaisuuksia.
  • Tunnista Erot ja samankaltaisuudet Tableau- ja Power BI -käsitteiden välillä.

Edellytykset

Power BI -palvelu käyttöoikeus, Tableaon tunteminen ja taulukko-käsitteiden ymmärtäminen, kuten kenttien ryhmittely kansioissa, oletusasetusten ja kenttien ominaisuuksien muokkaaminen sekä kommenttien lisääminen kenttiin.