Power BI:n merkityksellisten tietojen jakaminen

Helppo
Data Analyst
Power BI

Power BI -palvelu avulla voit julkaista ja jakaa raportteja, ottaa käyttöön mobiilikäytön ja jakaa kuluttajille tietopohjaista päätöksentekoa varten.

Edellytykset

Tälle oppimispolulle ei ole mitään edellytystä.

Tämän oppimispolun moduulit

Julkaise ja jaa Power BI -raportteja ja -koontinäyttöjä ryhmätovereille organisaatiossasi tai kaikille käyttäjille verkossa.

Muuta liiketoimintatiedot merkityksellisiksi tiedoiksi luomalla ja määrittämällä Power BI -koontinäyttöjä.