Outros sitios con recursos para a adopción

Visite estes sitios para obter máis información sobre a adopción.

Microsoft Community

Reciba axuda de expertos e compañeiros en foros, blogs de descubrimento, seminarios web, vídeos, eventos, etc. Vaia a Microsoft Community para Dynamics 365 Sales.

Asistencia técnica de Microsoft

Atope solucións a problemas comúns ou solicite axuda dun axente de asistencia. Vaia a Asistencia técnica de Microsoft.

AppSource

Atope solucións que permitan a innovación, que impulsen os resultados empresariais e que lle axuden a facer máis cousas co que ten. Vaia a Microsoft AppSource.