Marco de adopción: aplicación Microsoft Dynamics 365 Sales

Dámoslle a benvida ao centro de adopción de Dynamics 365 Sales. Este sitio é un centro de recursos para vostede: o noso obxectivo é proporcionarlle as ferramentas e os recursos necesarios para unha transición sinxela ao uso de Dynamics 365 Sales. Estamos encantados de que estea aquí!

Comece aquí a súa viaxe! Seleccione a súa función para atopar contido que lle axude a comezar a usar Dynamics 365.

Programador

Personaliza e configura Dynamics 365 Sales para crear solucións co fin de atender as necesidades empresariais específicas.