Afonde: aproveite as funcionalidades avanzadas

Para administradores de aplicacións e arquitectos do sistema

Amplíe os seus coñecementos para administrar Dynamics 365 Sales.

Afondar.

Estenda a configuración da aplicación Sales

Explore outras formas de acceder e configurar a aplicación Sales.

Traballar con produtos:

Traballar con clientes potenciais e oportunidades:

Xestionar vendas:

Nota

Amplíe os seus coñecementos sobre Microsoft Power Platform

Descubra que outras cousas pode facer con Microsoft Power Platform:

Personalice Dynamics 365 mediante o uso de produtos complementarios

Implantar funcionalidades adicionais dispoñibles para Dynamics 365 Sales:

Nota

Para personalizar Dynamics 365 aínda máis, explore Microsoft AppSource.

Módulos de aprendizaxe autoguiados

Afonde no seu coñecemento de Dynamics 365 Sales ao seu ritmo cos módulos autoguiados de Learn:

Nota