Roles de datos e de seguranza en Dataverse (vista previa)

[Este artigo é a documentación de prelanzamento e está suxeito a cambios.]

Nota

O 1 de setembro de 2023, fusionamos e renomeamos Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Customer Insights. Agora Dynamics 365 Marketing chámase Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Dynamics 365 Customer Insights agora chámase Dynamics 365 Customer Insights - Data. Para obter máis información, consulte as Preguntas frecuentes de Dynamics 365 Customer Insights.

Dynamics 365 Customer Insights - Data utiliza o modelo de seguridade de Microsoft Dataverse.

Importante

  • Esta é unha funcionalidade de vista previa.
  • As funcionalidades en versión preliminar non están destinadas a usarse en produción e poden ter restrinxida a funcionalidade. Estas funcionalidades están dispoñibles antes da versión oficial para que os clientes poidan obter acceso a elas rápido e fornecer comentarios.

Roles de seguranza de Dataverse

Para acceder a calquera dato de Customer Insights - Data en Dataverse, un usuario debe ter o Acceso de lectura de datos de Customer Insights e Visor de configuración de datos de Customer Insights roles de seguranza en Dataverse. Non podes modificar estes roles. Se é necesario un acceso diferente, por exemplo, acceso a todos os perfís, independentemente da unidade de negocio, cree un rol de seguranza personalizado e asígneo.

Obtén máis información sobre os Dataverse funcións de seguranza.

Pasos seguintes