Preguntas frecuentes de modelos personalizados

Nota

O 1 de setembro de 2023, fusionamos e renomeamos Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Customer Insights. Agora Dynamics 365 Marketing chámase Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Dynamics 365 Customer Insights agora chámase Dynamics 365 Customer Insights - Data. Para obter máis información, consulte as Preguntas frecuentes de Dynamics 365 Customer Insights.

Por que non podo ver a miña canalización cando estou configurando un fluxo de traballo de modelo personalizado?

Se non podes ver unha canalización cando configuras un fluxo de traballo cun modelo personalizado Aprendizaxe automático, a causa adoita ser un problema coa configuración da canalización. Asegúrate de que o parámetro de entrada e o parámetros de ruta e almacén de datos de saída estean configurados.

Que significa o erro "Non se puido gardar o fluxo de traballo de intelixencia"?

Esta mensaxe de erro normalmente significa que o usuario non ten privilexios de propietario, administrador ou colaborador no espazo de traballo, que son necesarios para Customer Insights - Data para procesar o fluxo de traballo como servizo.

Podo usar un punto final privado co meu modelo personalizado de Azure Aprendizaxe automático?

Customer Insights - Data non permite o uso de puntos finais privados con modelos personalizados listos para usar. Póñase en contacto co soporte de Microsoft para obter máis información.