Exportar datos de segmentos a InMobi (vista previa)

[Este artigo é a documentación de prelanzamento e está suxeito a cambios.]

Nota

O 1 de setembro de 2023, fusionamos e renomeamos Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Customer Insights. Agora Dynamics 365 Marketing chámase Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Dynamics 365 Customer Insights agora chámase Dynamics 365 Customer Insights - Data. Para obter máis información, consulte as Preguntas frecuentes de Dynamics 365 Customer Insights.

Exporta listas de segmentos ou outros datos de Dynamics 365 Customer Insights - Data a InMobi.

Requisitos previos

Limitacións coñecidas

Configura a conexión con Azure Blob Storage

Configura unha conexión co teu Azure Blob Storage.

Configurar unha exportación

Configura unha exportación.