Solucionar problemas Customer Insights - Journeys

Nota

O 1 de setembro de 2023, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Customer Insights comezaron a venderse xuntos cun único SKU de produto chamado Dynamics 365 Customer Insights. As aplicacións individuais pasaron a chamarse Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e Dynamics 365 Customer Insights - Data, respectivamente. Para obter máis información, consulte as Preguntas frecuentes de Dynamics 365 Customer Insights

A partir do 1 de setembro de 2023, os novos clientes de Customer Insights - Journeys reciben só as funcións de viaxes en tempo real. Para obter máis información, consulte Instalación predefinida de viaxes en tempo real. Actualmente, moitas páxinas de documentación fan referencia a funcións de saída que poden non estar dispoñibles ou poden funcionar de forma diferente en viaxes en tempo real. O contido da documentación actualizarase para indicar se se aplica a viaxes en tempo real ou de saída.

Le este artigo para atopar respostas ás preguntas comúns e solucións a problemas coñecidos que ás veces poden ocorrer durante a instalación e xestión de Customer Insights - Journeys.

Probas A/B das canles

Por que a división de público non é exactamente igual que cando creaba a proba A/B?

Se o público da proba A/B está configurado en 50-50 entre o público, a aplicación intentará respectar a distribución, pero a división non sempre será exacta. Unha división desigual é o resultado da optimización do rendemento da proba A/B. Os resultados globais de determinar unha variante gañadora non se ven afectados.

Vexo que o fluxo de entrada antes da proba A/B é de 85, pero a división entre a versión A e a B é de 63 e 16. Que pasou co resto do público?

É posible que algúns membros do público non teñan os permisos de consentimento adecuados para recibir a mensaxe a través da canle indicada na proba A/B. Os membros da audiencia que faltan tamén poden deberse a un fallo do sistema.

Optimización de canles

Establecer un obxectivo de viaxe é un requisito previo para usar a optimización de canles. A métrica de obxectivos empregada para definir o éxito da viaxe é o que usa o modelo de IA para optimizar na optimización da canle. É importante utilizar unha métrica precisa de obxectivos para que poida obter os mellores resultados coa optimización da canle.

Como usa a optimización de canles a IA para determinar a mellor canle?

Cando está activada, a optimización de canles utiliza cada dato de interacción individual do cliente (como clics únicos, aperturas, etc.) e o obxectivo da viaxe para calcular a mellor canle posible coa que ese cliente pode interactuar. O modelo de IA só recompila datos históricos como as aperturas do correo electrónico, os clics ou as cancelacións a subscricións para decidir o nivel de interacción desa persoa cunha canle específica. O modelo non recolle datos transaccionais nin de ningún outro tipo dos seus clientes.

Que fai a canle predeterminada?

A canle predeterminada actúa como un grupo de control que permite ao 10 por cento do público canalizar a través da canle predeterminada sen ter que aplicar ningunha IA. Isto axúdalle a comparar o rendemento do público do grupo de control co público recomendado coa IA aplicada nas análises. Esta comparación baséase en que grupo alcanzou o obxectivo da viaxe.

Como se determina a taxa de interacción na optimización da canle?

  • Notificacións push: número de persoas únicas que abriron ou fixeron clic nunha ligazón dividido polo número total de notificacións push enviadas.
  • Correo electrónico: número de persoas únicas que abriron ou fixeron clic nunha ligazón dividido polo número total de correos electrónicos enviados.
  • SMS: número de persoas únicas que fixeron clic nunha ligazón dividido polo número total de mensaxes SMS (de texto) enviadas.