Compartir por


Automatizar as contas de correo coa verificación en dous pasos

Para automatizar unha conta de correo electrónico protexida cunha verificación en dous pasos, cómpre crear un contrasinal de aplicación.

Os contrasinais das aplicacións son contrasinais xerados aleatoriamente que só se poden usar unha vez cando inicias sesión nunha aplicación ou dispositivo que non admite a verificación en dous pasos.

Para crear contrasinais de aplicacións para contas persoais ou organizativas de Microsoft, siga as instrucións en Crear novos contrasinais de aplicacións. Para crear contrasinais de aplicacións para outros servizos de correo web, busca información na súa páxina de axuda ou no sitio da comunidade.

Despois de crear un contrasinal de aplicación, enchérao no campo Contrasinal do servidor IMAP ou Servidor SMTP sección das accións de correo electrónico.

Captura de pantalla do campo Contrasinal na acción Enviar correo electrónico.