Compartir por


Transformación e formato de datos

Pode ser que algúns dos datos que recuperas dun sistema deban ser transformados para ser entendidos por outros sistemas utilizados máis tarde no proceso. Por exemplo, é posible que necesites converter a hora local en Hora universal coordinada (UTC) ou converter unha moeda noutra. Para que os teus datos sexan comprensibles noutro sistema, podes convertelos nun formato diferente. Asegúrese de ter en conta os formatos de datos (e as conversións de formato) cando deseña a súa arquitectura de automatización de procesos.

Aquí tes algunhas das formas en que podes transformar e formatar os teus datos.

Accións incorporadas

Podes usar accións integradas para converter valores e cadeas a diferentes formatos.

Accións integradas para o texto.

Expresións

As expresións son ecuacións similares a Excel que podes usar para converter e manipular datos.

Exemplo de concatenación de cadeas mediante a expresión.

As listas de diferentes expresións están listadas a continuación:

Para obter a lista completa, vai a Guía de referencia para usar funcións en expresións para Azure Logic Apps e Power Automate.