Compartir por


Catálogo de aprendizaxe de responsables de toma de decisións empresariais e técnicas

Decide vostede se investir en novas tecnoloxías?

O seguinte catálogo está organizado partindo de coñecementos básicos ata chegar a dominios específicos, e do máis básico ao máis avanzado. Se existe contido en varios formatos, indicarémosllo para que poida escoller o formato de formación que mellor se adapte ás súas necesidades.

Comezar

Contido Descripción Formato Duración
Microsoft Power Platform Fundamentos Máis información sobre os compoñentes de Power Platform, as formas de conectar datos e como as organizacións poden aproveitar esta tecnoloxía Guiado por un instructor en persoa ou en liña; o custo varía segundo a rexión e o asociado 2 días
Automatiza un proceso empresarial usando Power Automate Este camiño de aprendizaxe preséntalle Power Automate, ensínalle a crear fluxos de traballo e como administrar fluxos. Camiño de aprendizaxe en liña autodidacta gratuíto 3 horas 11 minutos
Comeza con Power Automate Power Automate é un servizo de fluxos de traballo en liña que automatiza as accións nas aplicacións e servizos máis comúns. Camiño de aprendizaxe en liña autodidacta gratuíto 58 minutos