Compartir por


Catálogo de aprendizaxe de programadores

Necesita escribir código para integralo con outras orixes de datos, ampliar a funcionalidade do sistema básico ou crear unha aplicación complexa?

O seguinte catálogo está organizado desde coñecementos básicos ata dominios específicos, e do máis básico ao máis avanzado. Se existe contido en varios formatos, indicarémosllo para que poida escoller o formato de formación que mellor se adapte ás súas necesidades.

Estender

Contido Descripción Formato Duración
Ampliando o Microsoft Dataverse Este camiño de aprendizaxe inclúe a creación de scripts clientes, a realización de accións comúns co script de cliente e a automatización do fluxo do proceso de negocio co script do cliente. Aprenda o que pode facer o script do cliente, as regras e o mantemento de scripts. Descubra cando usar o script do cliente e cando non. Camiño de aprendizaxe en liña autodidacta gratuíto 4 horas
Ampliación da Microsoft Power Platform experiencia do usuario en aplicacións dirixidas por modelos Empezar a ampliar o Microsoft Dataverse pode ser abrumador. Este itinerario de aprendizaxe analiza as ferramentas e recursos necesarios para ampliar o Microsoft Power Platform. Comezaremos analizando os SDK, o modelo de extensibilidade e o marco de traballo de eventos. Este camiño de aprendizaxe tamén abrangue cando se usan complementos. Configuración de complementos e rexistro e despregamento de complementos. Camiño de aprendizaxe en liña autodidacta gratuíto 2 horas 3 minutos