הגדל או התאם אישית את גודל תיבת הדואר של Exchange Online

מספר KB מקורי: 2490230

כמנהל משתמשים, אם לאחד מהם נגמר שטח האחסון בתיבת הדואר שלהם ב-Exchange Online, והם רוצים להגדיל אותה, תצטרך להקצות להם רישיון מנוי אחר. הסיבה לכך היא שגודל תיבת הדואר של Exchange Online נקבע על פי רישיון המנוי המשויך אליה. למידע נוסף על גודל תיבת הדואר עבור סוגים שונים של רישיונות, ראה מגבלות אחסון של תיבת דואר.

הגדלת תיבת הדואר

הערה

תכונה זו דורשת חשבון מנהל מערכת של Microsoft 365. תכונה זו אינה זמינה עבור Microsoft 365 Government, Microsoft 365 המופעל ע"י 21Vianet או Microsoft 365 גרמניה.

כדי להגדיל את גודל תיבת הדואר של משתמש ספציפי, בחר בלחצן למטה כדי להפעיל אבחון במרכז הניהול של Microsoft 365. האבחון ינחה אותכם בתהליך של הקצאת רישיון מנוי אחר למשתמש.

התאמה אישית של גודל תיבת הדואר

ייתכן שתהיה לכם דרישה להגביל את גודל של תיבת דואר ספציפית (הידועה גם בתור הקצאת מכסה) גם אם רישיון המשתמש מאפשר גודל גדול יותר. לדוגמה, אם למשתמש יש רישיון לתיבת דואר בגודל 50 גיגה-בייט (GB), ייתכן שיהיה עליכם להקצות מכסה של 20 GB לתיבת הדואר הזו.

כדי להגדיר מכסת תיבות דואר מותאמת אישית עבור תיבות דואר של Exchange Online, השתמש באחת מהשיטות הבאות.

הגדרת מכסת תיבת דואר עבור משתמש בודד

 1. התחברות אל Exchange Online PowerShell.

 2. הפעילו את ה-cmdlet הבא של PowerShell:

  Set-Mailbox <UserID> -ProhibitSendQuota <Value> -ProhibitSendReceiveQuota <Value> -IssueWarningQuota <Value>
  

  ב-cmdlet זה, מציין המיקום <User ID> מייצג את UPN, כתובת הדוא"ל או ה-GUID של משתמש תיבת דואר, ומציין המיקום <Value> מייצג מספר במגה-בייט (MB), קילובייט (KB), או ג'יגה-בייט (GB) עבור הגודל המותאם אישית או המכסה שבהם ברצונך להשתמש.

  לדוגמה, כדי להגדיר את הערכים עבור הפרמטרים ProhibitSend, ProhibitSendReceive ו-IssueWarningQuota ל-19 GB, 20 GB ו-18 GB, בהתאמה, עבור תיבת דואר, התחביר של ה-cmdlet יהיה כמו כדלקמן:

  Set-Mailbox JDoe@contoso.com -ProhibitSendQuota 19GB -ProhibitSendReceiveQuota 20GB -IssueWarningQuota 18GB
  
 3. בדוק אם רשימת המכסות הנוכחית מצורפת לתיבת הדואר. כדי לעשות זאת, הפעילו את ה-cmdlet של PowerShell הבא:

  Get-Mailbox <User ID> | Select *quota*
  

הגדרת מכסת תיבת דואר עבור כל המשתמשים בארגון

 1. התחברות אל Exchange Online PowerShell.

 2. הפעילו את ה-cmdlet הבא של PowerShell:

  Get-Mailbox | Set-Mailbox -ProhibitSendQuota <Value> -ProhibitSendReceiveQuota <Value> -IssueWarningQuota <Value>
  

  ניתן להחיל מסננים על cmdlet Get-Mailbox או Get-User cmdlet כדי לציין קבוצת משנה של משתמשים שעבורם יש להחיל את השינוי. בדוגמה הבאה, שלושה cmdlets משמשים לסינון הפקודה כדי להגדיר מכסה עבור משתמשים בלבד במחלקת המכירות של ארגון:

  Get-User | where {$_.Department -eq "Sales"} | Get-Mailbox | Set-Mailbox -ProhibitSendQuota <Value> -ProhibitSendReceiveQuota <Value> -IssueWarningQuota <Value>