עריכת רשומת CRM

  1. פתח את החלונית Sales Copilot ובחר בכרטיסייה Dynamics 365 או Salesforce.

  2. בחר רשומה שברצונך לערוך.

  3. בכרטיסי הפרטים של הרשומה, בחר פעולות נוספות ( ...) > ערוך רשומה.

    צילום מסך המציג את סמל עריכת הרשומה.

    הערה

    האפשרות לערוך רשומה זמינה רק כאשר מנהל המערכת הגדיר אותה כזמינה. מידע נוסף: הגדר עריכה של רשומות ושדות

  4. עדכן את הפרטים לפי הצורך ובחר בעדכון Dynamics 365 או עדכון Salesforce.