עבודה עם שגיאות עיבוד בגילוי אלקטרוני (Premium)

עיבוד הוא התהליך של זיהוי קובץ, הרחבת מסמכים וקבצים מצורפים מוטבעים, חילוץ טקסט וזיהוי תווים אופטי (OCR) של קבצי תמונה ויצירת האינדקס הבאה של תוכן זה.

בעת הוספת אפוטרופוסים ומקורות נתונים שאינם אפוטרופוסים למקרה בכרטיסיה מקורות, כל הפריטים הנוסף לאינדקס חלקית מ- Microsoft 365 מעובדים כדי להפוך אותם לניתנים לחיפוש מלא. בדומה, בעת הוספת תוכן לערכת סקירה הן ממקורות נתונים Microsoft 365 והן ממקורות נתונים שאינם Microsoft 365, תוכן זה מעובד גם הוא.

הכרטיסיה עיבוד בגילוי אלקטרוני (Premium) מספקת תובנות לגבי המצב של יצירת אינדקס מתקדם עבור תרחישי עיבוד שונים.

לקבלת מידע נוסף, עיין במאמרים הבאים: