הפיכת גישה ללא Sway באמצעות PowerShell עבור Microsoft 365

מאמר זה חל הן על Microsoft 365 Enterprise והן Office 365 Enterprise.

קובץ ManageSway.ps1 של PowerShell מאפשר לך להציג או לבטל שירותים בארגון Microsoft 365 שלך, כולל Sway. קובץ Script זה הופך את ההליכים המתוארים בנושאים הבאים לאוטומטיים:

עליך להוריד את שני הקבצים המשויכים לקובץ ה- Script: