Skype for Business Online ב- Office 365 - עזרה למנהלי מערכת

אנחנו כאן כדי לעזור!

בתור מנהל מערכת של Office 365 לעסקים, אתה מקבל גישה חופשית לנציגי התמיכה המוסמכים שלנו. אם אינך מוצא את המידע הדרוש לך באתר אינטרנט זה, פנה לתמיכה עבור מוצרים עסקיים - מרכז הניהול עזרה

אפשר למשתמשים שלך ליצור קשר עם משתמשים חיצוניים של Skype או Skype for Business

תוכל לאפשר לאנשים המשתמשים ב- Skype for Business ליצור קשר עם משתמשים מחוץ לארגון שלך ולהוסיף אותם לרשימת אנשי הקשר שלהם ב- Skype for Business. לאחר שהם יוסיפו אותם לרשימת אנשי הקשר שלהם, הם יוכלו לראות אם אנשי הקשר האלה נמצאים במצב מקוון ולהעביר להם הודעות מיידיות, לקיים איתם פגישות ולשתף איתם מחשבים שולחניים. לקבלת הוראות, ראה:

שיפור איכות השיחות והווידאו

האם המשתמשים שלך נתקלים בניתוקי שיחות? האם האיכות של השמע, הווידאו ושיתוף היישומים ירודה? Skype for Business מושפע במידה ניכרת מהאיכות של קישוריות הרשת מקצה לקצה. כדי ליהנות מהחוויה המיטבית, חשוב לוודא שקיים חיבור באיכות גבוהה בין רשת החברה שלך לבין Skype for Business Online. לקבלת מידע נוסף, ראה Tune Skype for Business Online performance.

למידע נוסף:

הגדרת Skype for Business Online

פתרון בעיות עבור המשתמשים שלך

עזור למשתמשים שלך להתחיל לעבוד במהירות!

לקבלת מאמרים נוספים עבור משתמשים, ראה Skype for Business נוספת.