יישומי ענן של Microsoft Defender ב- Microsoft 365 Defender (תצוגה מקדימה)

הערה

רוצה לחוות את Microsoft 365 Defender? קבל מידע נוסף על האופן שבו ניתן להעריך ולבצע ניסיון Microsoft 365 Defender.

חל על:

יישומי ענן של Microsoft Defender מהווה כעת חלק Microsoft 365 Defender. פורטל Microsoft 365 Defender מאפשר למנהלי אבטחה לבצע את משימות האבטחה שלהם במיקום אחד. פעולה זו הופכת זרימות עבודה לפשוטות יותר ומוסיף את הפונקציונליות של שאר Microsoft 365 Defender היישומים. Microsoft 365 Defender יהיה הבית לניטור ולניהול של אבטחה בכל הזהויות, הנתונים, המכשירים, האפליקציות והתשתית של Microsoft.

אנליסטים של SOC יוכלו לקבוע סדר עדיפויות, לחקור ולצוד בכל עומסי העבודה Microsoft 365 Defender, כולל אפליקציות בענן. התראות של Defender for Cloud Apps ימשיכו להופיע בתור האירועים וההתראות של Microsoft 365 Defender, אך כעת, עם תוכן רלוונטי בתוך דפי ההתראה הזמינים בפורטל Microsoft 365 Defender, בתבנית מאוחדת עם ההתאמה המתאימה לכל סוג התראות.

עיין ב- Microsoft 365 Defender ב- https://security.microsoft.com.

קבל מידע נוסף על היתרונות: מבט כולל על Microsoft 365 Defender.

עיון מהיר

התמונות והטבלאות שלהלן מרשימות את השינויים בניווט בין יישומי ענן של Microsoft Defender ל- Microsoft 365 Defender.

לגלות

המיקומים החדשים עבור תכונות גילוי ענן בפורטל Microsoft 365 Defender ענן

Defender עבור יישומי ענן Microsoft 365 Defender
לוח מחוונים של גילוי ענן אפליקציות ענן -> גילוי ענן
אפליקציות שהתגלו בדף 'גילוי ענן'
משאבים שהתגלו בדף 'גילוי ענן'
כתובות IP בדף 'גילוי ענן'
משתמשים בדף 'גילוי ענן'
התקנים בדף 'גילוי ענן'
קטלוג יישומים בענן אפליקציות ענן - קטלוג> יישומי ענן
Create Cloud Discovery snapshot report בדף 'גילוי ענן', תחת 'פעולות'

חקירה

המיקומים החדשים עבור תכונות חקירה בפורטל Microsoft 365 Defender החדש

Defender עבור יישומי ענן Microsoft 365 Defender
יומן פעילות אפליקציות ענן -> יומן פעילות
קבצים אפליקציות ענן -> קבצים
משתמשים וחשבונות נכסים -> זהויות
תצורת אבטחה זמין ב- Microsoft Defender עבור ענן
הצבת אבטחת זהויות Microsoft Defender עבור זהות ההערכות של אבטחת זהות
אפליקציות OAuth אפליקציות ענן -> אפליקציות OAuth
אפליקציות מחוברות הגדרות -> אפליקציות ענן -> אפליקציות מחוברות

שליטה

המיקומים החדשים עבור תכונות פקד בפורטל Microsoft 365 Defender החדש

Defender עבור יישומי ענן Microsoft 365 Defender
מדיניות אפליקציות ענן -> ניהול מדיניות. הערה: Azure AD מדיניות הגנה על זהות תוסר בהדרגה מרשימת פריטי המדיניות של יישומי ענן. כדי לקבוע תצורה של התראות ממדיניות זו, ראה קביעת תצורה של שירות התראות IP של AAD
תבניות אפליקציות ענן -> תבניות מדיניות

הגדרות

המיקומים החדשים עבור הגדרות בפורטל Microsoft 365 Defender החדש

Defender עבור יישומי ענן Microsoft 365 Defender
הגדרות הגדרות -> אפליקציות ענן
הגדרות/יומן פיקוח אפליקציות ענן -> יומן פיקוח
הרחבות אבטחה -> ספרי משחקים הגדרות -> אפליקציות ענן
הרחבות אבטחה - סוכני> SIEM הגדרות -> אפליקציות ענן
הרחבות אבטחה -> DLP חיצוני הגדרות -> אפליקציות ענן
הרחבות אבטחה -> אסימוני API הגדרות -> אפליקציות ענן
ניהול גישת מנהל מערכת -> מרכז הניהול תפקידים הרשאות - אפליקציות> ענן -> תפקידים
ניהול גישת מנהל מערכת -> הרשאות פרטיות של פעילות הרשאות -> אפליקציות בענן -> הרשאות פרטיות של פעילות
דוחות מיוצאים דוחות -> אפליקציות ענן -> דוחות מיוצאים
פריסה ופרטיות בטווח הגדרות -> אפליקציות ענן - פריסה> ופרטיות בטווח
אפליקציות מחוברות / מחברי אפליקציות הגדרות -> אפליקציות ענן -> אפליקציות מחוברות -> מחברי אפליקציות
בקרת יישום גישה מותנית הגדרות - אפליקציות> ענן - אפליקציות מחוברות> - אפליקציות> בקרת אפליקציות של גישה מותנית
טווחי כתובות IP הגדרות -> אפליקציות ענן
קבוצות משתמשים הגדרות -> אפליקציות ענן

מגבלות

 • החוויה החדשה של Defender for Cloud Apps בפורטל Microsoft 365 Defender זמינה כעת עבור כל המשתמשים המפורטים במאמר ניהול גישת מנהל מערכת, למעט:

  • מנהל יישום/מופע, מנהל קבוצת משתמשים, מנהל כללי של גילוי ענן ומנהל דוחות גילוי ענן, כפי שהוגדר בתפקידי מנהל מערכת מוכללים ב- Defender for Cloud Apps.
  • קבוצות פרטיות של משתמשים, כפי שהוגדרו בנושא פרטיות פעילות
 • החוויה החדשה זמינה כעת עבור רשיונות יישומי ענן של Microsoft Defender מלאים בלבד.

 • לקוחות חדשים צריכים להיכנס תחילה לפורטל יישומי ענן של Microsoft Defender זה.

 • קישורים מסוימים עשויים לנתב אותך מחדש לפורטל Defender for Cloud Apps.

מה השתנה

קבל מידע על השינויים שכוללים את השילוב של Defender for Cloud Apps ו- Microsoft 365 Defender.

החיפוש הכללי ב- Microsoft 365 Defender (באמצעות סרגל החיפוש בחלק העליון של הדף) כולל כעת ישות נוספת הניתנת לחיפוש: היא מאפשרת לך לחפש אפליקציות מחוברות ב- Defender for Cloud Apps.

חפש אפליקציות מחוברות.

נכסים וזהויות

כחלק מהיצירה של מקטע נכסים ייעודי המשתרע על פני חוויית השימוש Microsoft 365 Defender, המקטע 'משתמשים וחשבונות' של Defender for Cloud Apps מסמן מחדש כמקטע 'זהויות'. לא נדרשים שינויים בפונקציונליות.

תכונות תצוגה מקדימה ב- Defender for Cloud Apps

הפעל את הגדרת חוויית התצוגה המקדימה כדי להיות בין הראשונים שמנסים את התכונות הקרובות.

הערה

תכונה זו זמינה כעת בתצוגה מקדימה ציבורית.

 1. בחלונית הניווט, בחר הגדרות.
 2. בחר אפליקציות ענן.
 3. בחר תכונות תצוגה מקדימה הפוך>תכונות תצוגה מקדימה לזמינות.
 4. לחץ שמור.

תדע שתכונות תצוגה מקדימה מופעלות כאשר תראה שתיבת הסימון הפוך תכונות תצוגה מקדימה לזמינות נבחרה.

צילום מסך שמראה כיצד להפוך תכונות תצוגה מקדימה לזמינות.

לקבלת מידע נוסף, ראה יישומי ענן של Microsoft Defender תצוגה מקדימה.

למד כיצד להגן על אפליקציות הענן שלך ב- Microsoft 365 Defender: