הבנת החשיבות של בניית תרבות המותאמת לבינה מלאכותית

ביניים
יועץ פונקציונלי
משתמש עסקי
Azure
Dynamics 365
Microsoft 365

אסטרטגיית בינה מלאכותית מצליחה חייבת לקחת בחשבון נושאים תרבותיים וכן נושאים עסקיים. הפיכת ארגון למותאם לבינה מלאכותית דורשת שינוי יסודי באופן הביצוע של פעולות, באופן שבו העובדים מתייחסים זה לזה, בכישורים שיש להם ובתהליכים ובעקרונות המנחים את אופן הפעולה שלכם. יחידה זו נועדה לעזור לכם להבין מהם הרכיבים המרכזיים שיוצרים תרבות המותאמת לבינה מלאכותית ומציעה מסגרת לקידום שינוי זה בארגון שלכם.

מטרות הלמידה

במודול זה תוכלו:

  • לתאר את הרכיבים המרכזיים של תרבות ארגונית המותאמת לבינה מלאכותית.
  • לזהות הזדמנויות לשינוי במטרה להשיג תרבות המותאמת לבינה מלאכותית.
  • ליישם את הערכת מודל הבשלות של בינה מלאכותית בעסק שלכם.

דרישות מוקדמות

אין