Microsoft Cloud for Sustainability REST API referenca

Microsoft Cloud for Sustainability pruža API-je za pristup podacima o emisijama koji se odnose na vašu upotrebu servisa Azure.

Točno računovodstvo ugljika zahtijeva dobre informacije od partnera, dobavljača i dobavljača. API-ji oblaka za održivost omogućuju vam transparentnost emisija ugljika koje proizlaze iz vaše upotrebe platforme Azure. Microsoftovo računovodstvo ugljika proteže se na sva tri opsega emisija s metodologijom koju je potvrdila treća strana. Koristi dosljedno i točno računovodstvo ugljika kako bi kvantificirao učinak Microsoftovih usluga u oblaku na ekološki otisak korisnika.

Detaljan pregled potražite u Microsoft Cloud for Sustainability pregledu API-ja.

Sljedeći odjeljci sadrže referentni sadržaj za oblak za održivost REST API.

Export

OData

Pogledajte

API za
Microsoft Cloud for Sustainability pregled API-ja za održivost API-ja za pregled OData upita primjeri
Microsoft Cloud for Sustainability metodologije izračuna API-ja