Obavezni atributi za podatkovni Microsoft Cloud for Sustainability model

Ovaj članak sadrži općenite bilješke o podatkovnom modelu Microsoft Cloud for Sustainability .

Opća pravila

 • Vrijednost Naziv uvijek mora biti jedinstvena.
 • Vrijednost ID-a korelacije Origin mora biti jedinstvena ako je navedena. Međutim, to obično nije potrebno.

Notacija

Tablica koja slijedi pruža djelomičan popis atributa u svakom entitetu. Uključuje samo obavezne atribute i atribute koji utječu na zahtjev drugih atributa putem pravila logičke ovisnosti. Sljedeća notacija koristi se u stupcu "Obavezno?":

Notacija Značenje
Y Obvezno
N Neobavezno
<--<atribut> Obavezno samo ako <je naveden atribut>
Y | <>atribut... Obavezno, osim ako <nije naveden atribut>
Y <--<atribut> ==vrijednost <> Obavezno ako <atribut> sadrži <vrijednost>

Pravila entiteta/atributa

Entity Atribut Obvezno?
Vrsta smještaja Ime/naziv Y
Poslovno putovanje Vrsta poslovnog putovanja Y
Datum završetka potrošnje Y
Datum početka potrošnje Y
Cijena N
Jedinica troška <--Koštati
Vrsta kvalitete podataka Y
Udaljenost N
Jedinica udaljenosti <--Udaljenost
Količina goriva N
Jedinica količine goriva <--Količina goriva
Vrsta goriva <--Količina goriva
Ime/naziv Y
Noćenje N
Jedinica za noćenje <--Noćenje
Organizacijska jedinica Y
Količina N
Jedinica količine <--Količina
Vrsta poslovnog putovanja Ime/naziv Y
Kapitalno dobro Cijena N
Jedinica troška <--Koštati
Vrsta kvalitete podataka Y
Ime/naziv Y
Organizacijska jedinica Y
Količina N
Jedinica količine <--Količina
Vrsta potrošnje Y
Datum transakcije Y
Vrsta ugovornih instrumenata Izvor energije Y
Ime/naziv Y
Mapiranje države/regije Zemlja/područje Y
Ime/naziv Y
Metoda zbrinjavanja Ime/naziv Y
Emisija CH4 N
CH4 jedinica <--CH4
CO2 N
CO2 jedinica <--CO2
CO2E N
CO2E (mt) N
CO2E jedinica <-CO2E
Datum završetka potrošnje Y
Datum početka potrošnje Y
Izvor emisija Y
HFC-ovi N
HFCs jedinica <- HFC
N2O N
Jedinica N2O <--N2O
Ime/naziv Y
NF 3 N
NF 3 jedinica <--NF3
Organizacijska jedinica Y
Ostali GHG-ovi N
Jedinica ostalih GHG-ova <--Ostali staklenički plinovi
PFC-ovi N
Jedinica PFC-ova <--PFC-ovi
SF 6 N
SF 6 jedinica <--SF6
Faktor emisije Biogeni faktor CO2 N
Biogena faktorska jedinica CO2 <--Biogeni CO2 faktor
CH4 N
CH4 jedinica <--CH4
CO2 N
CO2 jedinica <--CO2
CO2E N
CO2E jedinica <-CO2E
Biblioteka faktora Y
Sadržaj grijanja N
Jedinica sadržaja grijanja <--Sadržaj topline
HFC-ovi N
HFCs jedinica <- HFC
N2O N
Jedinica N2O <--N2O
Ime/naziv Y
NF 3 N
NF 3 jedinica <--NF3
Ostali GHG-ovi N
Jedinica ostalih GHG-ova <--Ostali staklenički plinovi
PFC-ovi N
Jedinica PFC-ova <-- PFC
SF 6 N
SF 6 jedinica <--SF6
Jedinica Y
Izvor emisija Ime/naziv Y
Opseg Y
Faktor procjene Biblioteka faktora Y
Vrijednost faktora Y
Jedinica vrijednosti faktora <--Faktorska vrijednost
Ime/naziv Y
Jedinica Y
Prostor Redak adrese 1 Y
Grad Y
Zemlja/područje Y
Ime/naziv Y
Poštanski broj Y
Vrsta prostora Ime/naziv Y
Pojedinosti iskorištenosti prostora Početak aktivnog razdoblja Y
Područje N
Jedinica područja <--Područje
Kraj aktivnog razdoblja Y
Početak aktivnog razdoblja Y
Prostor Y
U najmu ili u vlasništvu Y
Postotak korištenja Y
Biblioteka faktora Vrsta biblioteke Y
Ime/naziv Y
Tip Y
Preslikavanje faktora Čimbenik Y
Biblioteka faktora Y
Ime/naziv Y
Referentni podaci Y
Vrsta goriva Ime/naziv Y
Fugitivna emisija Cijena N
Jedinica troška <--Koštati
Vrsta kvalitete podataka Y
Prostor Y
Pojedinosti iskorištenosti prostora <--Iznajmljena kategorija imovine
Staklenički plin Y
Ime/naziv Y
Organizacijska jedinica Y
Količina Y
Jedinica količine <--Količina
Datum transakcije Y
Staklenički plin Kategorija Y
GWP faktor Y
Ime/naziv Y
Industrijski proces Datum završetka potrošnje Y
Datum početka potrošnje Y
Cijena N
Jedinica troška <--Koštati
Vrsta kvalitete podataka Y
Prostor Y
Vrsta industrijskog procesa Y
Ime/naziv Y
Organizacijska jedinica Y
Količina Y
Jedinica količine <--Količina
Vrsta industrijskog procesa Ime/naziv Y
Materijal Ime/naziv Y
Izgaranje iz pokretnih izvora Datum završetka potrošnje Y
Datum početka potrošnje Y
Cijena N
Jedinica troška <--Koštati
Vrsta kvalitete podataka Y
Udaljenost Y | Količina goriva | Količina
Jedinica udaljenosti <--Udaljenost
Pojedinosti iskorištenosti prostora <--Iznajmljena kategorija imovine
Količina goriva Y | Udaljenost | Količina
Jedinica količine goriva <--Količina goriva
Vrsta goriva <--Količina goriva
Ime/naziv Y
Organizacijska jedinica Y
Količina Y | Količina goriva | Udaljenost
Jedinica količine <--Količina
Vrsta vozila Y | <--Udaljenost
Mjesečni prihod Mjesec Y
Mjesečni prihod Y
Organizacijska jedinica Y
Prihod Y
Godina Y
Organizacijska hijerarhija Važeći datum početka Y
Organizacijska jedinica Y
Nadređeni Y
Organizacijski profil Redak adrese 1 Y
Grad Y
Zemlja/područje Y
Ime/naziv Y
Poštanski broj Y
Dan početka izvješćivanja Y
Mjesec početka izvješćivanja Y
Savezna država/pokrajina Y
Organizacijska jedinica Ime/naziv Y
Vrsta organizacijske jedinice Y
Kupljena energija Datum završetka potrošnje Y
Datum početka potrošnje Y
Cijena N
Jedinica troška <--Koštati
Vrsta kvalitete podataka Y
Naziv davatelja energije Y
Vrsta energije Y
Prostor Y
Pojedinosti iskorištenosti prostora <--Iznajmljena kategorija imovine
Može se obnoviti Y
Ime/naziv Y
Organizacijska jedinica Y
Količina Y
Jedinica količine <--Količina
Kupljena dobra i usluge Cijena N
Jedinica troška <--Koštati
Vrsta kvalitete podataka Y
Količina dobara N
Jedinica dobara <--Količina robe
Ime/naziv Y
Organizacijska jedinica Y
Količina N
Jedinica količine <--Količina
Vrsta potrošnje Y
Datum transakcije Y
Vrsta potrošnje Izvor emisija Y
Ime/naziv Y
Izgaranje iz nepokretnih izvora Datum završetka potrošnje Y
Datum početka potrošnje Y
Cijena Y | Količina
Jedinica troška <--Koštati
Vrsta kvalitete podataka Y
Prostor Y
Pojedinosti iskorištenosti prostora <--Iznajmljena kategorija imovine
Količina goriva Y
Vrsta goriva Y
Ime/naziv Y
Organizacijska jedinica Y
Količina Y | Koštati
Jedinica količine <--Količina
Način prijevoza Je dijeljeni teret (LTL) Y
Ime/naziv Y
Transport i distribucija Cijena N
Jedinica troška <--Koštati
Vrsta kvalitete podataka Y
Udaljenost N
Jedinica udaljenosti <--Udaljenost
Količina goriva N
Jedinica količine goriva <--Količina goriva
Vrsta goriva <--Količina goriva
Količina robe (masa) N
Jedinica (masa) količine robe <--Robna količina (masa)
Ime/naziv Y
Organizacijska jedinica Y
Količina N
Jedinica količine <--Količina
Datum transakcije Y
Način prijevoza Y
Vrsta prijevoza i distribucije Y
Jedinica Faktor pretvorbe Y < -- je osnovna jedinica == true
Jest osnovna jedinica Y
Ime/naziv Y
Grupa jedinica Y
Grupa jedinica Ime/naziv Y
Partner u lancu vrijednosti Ime/naziv Y
Vrsta vozila Jest na putu Y
Ime/naziv Y
Otpad nastao tijekom rada Datum završetka potrošnje Y
Datum početka potrošnje Y
Cijena N
Jedinica troška <--Koštati
Vrsta kvalitete podataka Y
Metoda zbrinjavanja Y
Udaljenost N
Jedinica udaljenosti <--Udaljenost
Količina goriva N
Jedinica količine goriva <--Jedinica količine goriva
Materijal Y
Ime/naziv Y
Organizacijska jedinica Y
Količina N
Jedinica količine <--Količina
Količina otpada Y
Jedinica količine otpada <--Količina otpada

Dodatna ograničenja

Vrsta organizacijske jedinice

Vrijednost mora biti jedna od vrijednosti iz sljedećeg popisa:

 • Centar za troškove
 • Odjel
 • Podjela
 • Grupiraj
 • Tim
 • Jedinica

Biblioteka faktora.type

Vrijednost mora biti jedna od vrijednosti iz sljedećeg popisa:

 • Prilagođeno
 • Pokazna verzija
 • Standardni

Biblioteka faktora. Vrsta biblioteke

Vrijednost mora biti jedna od vrijednosti iz sljedećeg popisa:

 • Biblioteka faktora procjene
 • Biblioteka faktora emisije

Vrsta kvalitete podataka

Vrijednost mora biti jedna od vrijednosti iz sljedećeg popisa:

 • Stvarno
 • Procijenjeno
 • Izmjereno

Izvor energije

Vrijednost mora biti jedna od vrijednosti iz sljedećeg popisa:

 • Nuklearni
 • Drugo
 • Solarno
 • Voda
 • Vjetar

Vrsta energije

Vrijednost mora biti jedna od vrijednosti iz sljedećeg popisa:

 • Hlađenje
 • Električna energija
 • Grijanje
 • Para

Kategorija stakleničkih plinova.kategorija

Vrijednost mora biti jedna od vrijednosti iz sljedećeg popisa:

 • Hidrofluorougljici (HFC)
 • Dušikov trifluorid (NF3)
 • Nije fluorirano
 • Perfluorougljici (PFC)
 • Sumporni heksafluorid (SF6)

Opseg

Vrijednost mora biti jedna od vrijednosti iz sljedećeg popisa:

 • Djelokrug 1
 • Djelokrug 2
 • Djelokrug 3

Prijevoz i distribucija. Vrsta prijevoza i distribucije

Vrijednost mora biti jedna od vrijednosti iz sljedećeg popisa:

 • Prema dolje
 • Prema gore

Pogledajte

Microsoft Cloud for Sustainability pregled
Microsoft Cloud for Sustainability podatkovnog modela podatkovnog modela
Zabilježi jedinstvenost u Microsoft Sustainability Manager