learn.microsoft.com – Használati feltételek

A feltételek elfogadása

Az alábbi használati feltételek (TOU) a Microsoft Learn webhely (https://learn.microsoft.com), a Tech Profile és az összes kapcsolódó szolgáltatás használatára vonatkoznak. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a TOU-t, anélkül, hogy erről Önt értesítené. A TOU legújabb verziója a weboldalak alján található „Használati Feltételek” hivatkozásra kattintva tekinthető meg.

A szolgáltatás leírása

A Microsoft Learn webhely, a Tech Profile és a kapcsolódó szolgáltatások útján a Microsoft hozzáférést biztosít Önnek különféle erőforrásokhoz, így interaktív oktatóanyagokhoz, dokumentumokhoz, fejlesztői eszközökhöz, letöltési területekhez, kommunikációs fórumokhoz és termékekkel kapcsolatos információkhoz (a továbbiakban együttesen a „Szolgáltatások”). A Szolgáltatásokra (ideértve bármely frissítést, továbbfejlesztést, új szolgáltatást és/vagy bármely új Webhely hozzáadását is) a Használati Feltételek vonatkoznak.

A személyes és nem kereskedelmi célú használatra vonatkozó korlátozás

Ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a Szolgáltatásokat Ön csak személyes, nem kereskedelmi célokra használhatja. A Microsoft előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Szolgáltatások használata során szerzett adatok, szoftverek, termékek vagy szolgáltatások módosítása, másolása, terjesztése, továbbítása, nyilvános bemutatása, előadása, többszörözése, közzététele, licencbe adása, értékesítése vagy belőlük származékos munkák létrehozása adatok alapján (az Ön saját, személyes, nem kereskedelmi használatát kivéve).

Adatvédelem és a személyes adatok védelme

A Microsoft fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. Kérjük, olvassa el a Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatát (a továbbiakban az „Adatvédelmi Nyilatkozat”), mert ez írja le azt, hogy milyen fajta adatokat gyűjtünk Önről és az Ön eszközeiről, miként használjuk ezeket az adatokat, és milyen jogalapon kell kezelnünk ezeket az adatokat. Az Adatvédelmi Nyilatkozat azt is leírja, hogy a Microsoft miként használja a (jelen dokumentumban meghatározottak szerinti) Közleményeket, a Szolgáltatásra vonatkozó megjegyzéseket, értékeléseket vagy véleményeket, az értesítéseket, fájlokat, fényképeket, dokumentumokat, hangfájlokat, digitális műveket, élő adásokat, videókat és minden más tartalmat, amelyet Ön feltölt, tárol, közvetít vagy megoszt a Szolgáltatásokon keresztül (a továbbiakban együttesen az „Ön Tartalma”). Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, akkor azzal, hogy elfogadja a jelen Feltételeket, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft a jogszabályok által megengedett mértékben, az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően gyűjtse, használja és nyilvánosságra hozza az Ön Tartalmát és adatait. Bizonyos esetekben – az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakkal összhangban – külön értesítést fogunk küldeni, és az Ön hozzájárulását fogjuk kérni.

Nyilvános felhasználói adatok és tartalom: Az Ön által megadott felhasználói információkat (ideértve az Ön felhasználónevét, megjelenített nevét, avatar-képét, önéletrajzát, beosztását és szervezetét, valamint felhasználói eredményeit is) mások is megtekinthetik. Ön csak egy felhasználónevet és megjelenített nevet köteles megadni, hogy használhassa a Tech Profile-t. Az összes többi mező opcionális. Bármikor módosíthatja a felhasználónevét és a megjelenített nevét. A Microsoft gyűjtheti és nyilvánosan megjelenítheti azt a dátumot, amikor regisztrált a Tech Profile-ra, és a Microsofttal való kapcsolatát.

Az Ön által nyilvánosan közzétett minden Tartalmat mások is megtekinthetik. Törölhet bizonyos típusú tartalmakat azok közzététele után, de nem lehet törölni minden típusú Tartalmat, miután azokat nyilvánosan közzétette.

Az ezen a webhelyen elérhető szoftverekre vonatkozó értesítés

A Szolgáltatásokon keresztül letölthető összes szoftver (a továbbiakban „Szoftver”) a Microsoft és/vagy a Microsoft szállítóinak a szerzői jog védelme alatt álló munkája. A Szoftver használatára azon végfelhasználói licencszerződés (ha van ilyen) feltételei vonatkoznak, amelyet a Szoftverhez mellékelnek, vagy amely a Szoftverhez tartozik (a továbbiakban „Licencszerződés”). A végfelhasználó nem tudja telepíteni a Szoftvert az ahhoz tartozó vagy az ahhoz mellékelt Licencszerződés feltételeinek elfogadása nélkül. Az ehhez a webhelyhez kapcsolt vagy abból hivatkozás útján elérhető, harmadik féltől származó parancsfájlokat, illetve kódot nem a Microsoft, hanem az a harmadik fél adja licencbe Önnek, amely ezeknek a parancsfájloknak, illetve kódnak a tulajdonosa.

A végfelhasználók kizárólag a Licencszerződésben foglaltak szerint tölthetik le és használhatják a Szoftvert. A jogszabályok kifejezetten tiltják a Szoftver olyan többszörözését vagy terjesztését, amely nem felel meg a Licencszerződésben foglaltaknak, és az ilyen többszörözés vagy terjesztés súlyos polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A rendelkezés megszegői a törvény keretei között a lehető legszigorúbb büntetéssel sújthatók.

A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL KIFEJEZETTEN TILOS A SZOFTVER MÁSOLÁSA VAGY TÖBBSZÖRÖZÉSE MÁS KISZOLGÁLÓRA VAGY HELYRE TOVÁBBI TÖBBSZÖRÖZÉS VAGY TERJESZTÉS CÉLJÁBÓL, KIVÉVE, HA AZ ILYEN TÖBBSZÖRÖZÉST VAGY TERJESZTÉST A SZOFTVERHEZ TARTOZÓ LICENCSZERZŐDÉS KIFEJEZETTEN ENGEDÉLYEZI.

A SZOFTVERRE SZAVATOSSÁG KIZÁRÓLAG A LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEI SZERINT BIZTOSÍTOTT (HA EGYÁLTALÁN BIZTOSÍTOTT). A LICENCSZERZŐDÉSBEN VÁLLALT SZAVATOSSÁGON KÍVÜL A MICROSOFT CORPORATION EZENNEL KIZÁR A SZOFTVERRE VONATKOZÓ MINDEN SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT, IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ MINDEN KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGOT IS. AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN A MICROSOFT A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT VAGY A SZOFTVERTERMÉKEKBEN HASZNÁLATRA ÉS/VAGY LETÖLTÉSRE ESZKÖZÖKET ÉS SEGÉDPROGRAMOKAT TEHET ELÉRHETŐVÉ. A MICROSOFT NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE GARANCIÁT AZ ILYEN ESZKÖZÖK ÉS SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ EREDMÉNYEK VAGY KIMENETEK PONTOSSÁGÁRA VONATKOZÓAN. TARTSA TISZTELETBEN A MÁSOK SZELLEMI TULAJDONÁRA VONATKOZÓ JOGOKAT A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT VAGY A MICROSOFT SZOFTVERTERMÉKEIBEN ELÉRHETŐVÉ TETT ESZKÖZÖK ÉS SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATA SORÁN.

KORLÁTOZOTT JOGOK. Az Amerikai Egyesült Államok, annak ügynökségei és/vagy intézményei (a továbbiakban az „Egyesült Államok Kormányzata”) számára vagy nevében a Szolgáltatásokról letöltött bármely Szoftverre Korlátozott Jogok vonatkoznak. Az Egyesült Államok Kormányzata általi használatra, többszörözésre és nyilvánosságra hozatalra a DFARS 252.227-7013-ban található Műszaki adatokban és számítógépes szoftverekben megtestesülő jogok (Rights in Technical Data and Computer Software) rendelkezés (c)(1)(ii) albekezdésében, illetve a 48 CFR 52.227-19-ben található Kereskedelmi számítógépes szoftver – Korlátozott jogok (Commercial Computer Software – Restricted Rights) (c)(1) és (2) albekezdésében meghatározott korlátozások vonatkoznak. A gyártó a Microsoft Corporation, címe: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Az ezen a webhelyen elérhető dokumentumokra vonatkozó értesítés

Bizonyos dokumentumokra az itt található feltételektől különböző, kifejezett licencfeltétek vonatkozhatnak. Amennyiben ellentmondás található a feltételek között, a kifejezett licencfeltételek az irányadók. Ön engedélyt kap a Szolgáltatásokhoz tartozó Dokumentumok (például tanulmányok, sajtóközlemények, adatlapok és GYIK-dokumentumok) használatára azzal a feltétellel, hogy (1) az alábbi szerzői jogi nyilatkozat minden példányon fel van tüntetve, és a szerzői jogi nyilatkozat, valamint a jelen engedélyezési nyilatkozat egyaránt megjelenik, (2) a Szolgáltatásokhoz tartozó ilyen Dokumentumok használata tájékoztatási, és nem kereskedelmi vagy személyes felhasználási célokat szolgál, és azokat nem másolja vagy küldi el semmilyen hálózati számítógépre, és nem teszi közzé semmilyen adathordozón, továbbá (3) nem hajt végre semmilyen módosítást egyik Dokumentumon sem. Az akkreditált oktatási intézmények, például a K-12 oktatási intézmények, az egyetemek, az állami és a magánfőiskolák, valamint a szövetségi állami főiskolák letölthetik és többszörözhetik a Dokumentumokat az osztályteremben történő terjesztésre. Az osztálytermen kívüli terjesztéshez kifejezett írásbeli engedély szükséges. A jogszabályok kifejezetten tiltják az egyéb célú használatot, és az ilyen használat súlyos polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A rendelkezés megszegői a törvény keretei között a lehető legszigorúbb büntetéssel sújthatók.

Nem sorolandó a fent meghatározott Dokumentumok közé a Microsoft.com webhely és a Microsoft tulajdonába tartozó, általa működtetett, licencbe adott vagy felügyelt egyéb webhely kialakítása és elrendezése. A Microsoft webhelyeinek elemei a kereskedelmi megjelenítésre, a védjegyekre és a tisztességtelen piaci versenyre vonatkozó, illetve egyéb jogszabályok hatálya alá esnek, tilos azokat részben vagy egészben másolni, illetve utánozni. A Microsoft webhelyéről származó egyetlen embléma, grafika, hang vagy kép sem másolható, illetve továbbítható a Microsoft kifejezett engedélye nélkül.

A felelősség kizárása és korlátozása a Szolgáltatások vonatkozásában

A MICROSOFT ÉS/VAGY ANNAK ÉRINTETT SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALNAK A SZOLGÁLTATÁSOK ALKALMASSÁGÁRA, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT KÖZZÉTETT DOKUMENTUMOKBAN ÉS A KAPCSOLÓDÓ ÁBRÁKON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK BÁRMIFÉLE CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VONATKOZÓAN. MINDEN SZOLGÁLTATÁST, DOKUMENTUMOT ÉS KAPCSOLÓDÓ ÁBRÁT „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDENNEMŰ SZAVATOSSÁG NÉLKÜL BIZTOSÍTANAK. A MICROSOFT ÉS/VAGY ANNAK ÉRINTETT BESZÁLLÍTÓI EZÚTON KIZÁRNAK MINDENNEMŰ SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT A SZOLGÁLTATÁSOKKAL, AZ INFORMÁCIÓKKAL ÉS A KAPCSOLÓDÓ ÁBRÁKKAL KAPCSOLATBAN, IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ MINDEN KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT ÉS TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT IS. A MICROSOFT ÉS/VAGY ANNAK ÉRINTETT BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A SZOLGÁLTATÁSOKBÓL (IDEÉRTVE A SZOLGÁLTATÁSOK KERETEI KÖZÖTT ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK HASZNÁLATÁT VAGY TELJESÍTMÉNYÉT IS) EREDŐ VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS SEMMILYEN OLYAN RENDKÍVÜLI, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, AMELY HASZNÁLATKIESÉSBŐL, ADATVESZTÉSBŐL VAGY ELMARADT NYERESÉGBŐL SZÁRMAZIK AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉS, AKÁR HANYAGSÁG VAGY MÁS VÉTKES TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYEKÉNT.

ELŐFORDULHAT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK KERETÉBEN KÖZZÉTETT DOKUMENTUMOK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ ÁBRÁK MŰSZAKI PONTATLANSÁGOT VAGY ELÍRÁST TARTALMAZNAK. A JELEN DOKUMENTUMBAN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKAT RENDSZERESEN MÓDOSÍTJUK. A MICROSOFT ÉS/VAGY ÉRINTETT BESZÁLLÍTÓI BÁRMIKOR JOGOSULTAK AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK(EK) ÉS/VAGY PROGRAM(OK) TOVÁBBFEJLESZTÉSÉRE ÉS/VAGY MÓDOSÍTÁSÁRA.

A MICROSOFT ÉS/VAGY ANNAK ÉRINTETT BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A SZOLGÁLTATÁSOK KERETEI KÖZÖTT ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK, SZOFTVEREK, DOKUMENTUMOK HASZNÁLATÁBÓL, AZOK TELJESÍTMÉNYÉBŐL, A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL VAGY NYÚJTÁSÁNAK ELMARADÁSÁBÓL, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓKBÓL ADÓDÓ, ILLETVE AZOKKAL KAPCSOLATBAN KELETKEZŐ SEMMILYEN OLYAN RENDKÍVÜLI, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, AMELY HASZNÁLATKIESÉSBŐL, ADATVESZTÉSBŐL VAGY ELMARADT HASZONBÓL SZÁRMAZIK AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉS, AKÁR HANYAGSÁG VAGY MÁS VÉTKES TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZTÉBEN.

Tech Profile-fiók, jelszó és biztonság

Egyes Szolgáltatások eléréséhez Microsoft-fiókra, Azure Active Directory-fiókra vagy Tech Profile-fiókra lehet szüksége.

Microsoft-fiók. Az Ön Microsoft-fiókja lehetővé teszi, hogy Ön a Microsoft és bizonyos Microsoft-partnerek által biztosított termékekbe, webhelyekre és szolgáltatásokba jelentkezzen be. Microsoft-fiókot online regisztrációval hozhat létre. A Microsoft-fiókokra a Microsoft Szolgáltatási Szerződés vonatkozik.

Azure Active Directory-fiók. Olyan szervezet útján is lehet fiókja a Microsoftnál, amelyhez Ön tartozik. Kérjük, keresse meg a szervezete rendszergazdáját az ilyen fiókra vonatkozó információkért.

Tech Profile-fiók. Tech Profile-fiókja lehetővé teszi az Ön számára, hogy bejelentkezzen a Microsoft Learn webhelyre, és használja a kapcsolódó szolgáltatásokat, ideértve a képzési forrásokhoz való ingyenes hozzáférést, eredmények tiltásának feloldását, értékelést, megjegyzéseket, tartalom közzétételét és más interaktív szolgáltatások használatát. Tech Profile-fiókat úgy tud létrehozni, hogy létrehoz egy felhasználónevet a Tech Profile-ban, miután bejelentkezett egy Microsoft-fiókkal vagy egy Azure Active Directory-fiókkal.

Ön vállalja, hogy Tech Profile-fiókjának regisztrációjakor nem használ hamis, pontatlan vagy félrevezető információkat. A jelszó és a fiók titkosságának megőrzéséért Ön viseli a kizárólagos felelősséget. Továbbá kizárólagos felelősséget visel a fiókja nevében végrehajtott mindennemű tevékenységért. Ön vállalja, hogy azonnal értesíti a Microsoftot, ha fiókjának illetéktelen használatát tapasztalja, vagy ha bármilyen egyéb biztonsági rést észlel. A Microsoft nem vállal felelősséget az Ön jelszavának más személy által történő felhasználása eredményeként felmerülő veszteségekért, akár az Ön tudomásával, akár anélkül történik az ilyen felhasználás. Ön azonban felelőssé tehető a Microsoftot vagy bármely más felet azért ért veszteségért, mert az Ön fiókját vagy jelszavát valaki más használja. Ön soha sem használhatja senki más fiókját a fiók tulajdonosának engedélye nélkül.

Ha Ön egy jogi személy nevében hoz létre Tech Profile-fiókot, például vállalata vagy munkáltatója nevében, akkor Ön kijelenti, hogy jogosult az adott jogi személy nevében kötelező érvénnyel elfogadni a jelen Feltételeket. Ön a Tech Profile-fiók azonosító adatait nem ruházhatja át más felhasználóra vagy jogi személyre. Fiókja védelme érdekében tartsa titokban fiókjának adatait. Ön a felelős a Tech-Profile-fiókja segítségével végrehajtott összes tevékenységért.

Tech Profile-fiókját a Tech Profile-fiók beállításaiba belépve zárhatja le.

A törvénytelen és tiltott használat kizárása

A Szolgáltatások használatának feltétele, hogy a Szolgáltatásokat semmilyen törvényellenes vagy a jelen feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. Semmiféle olyan módon nem használhatja a Szolgáltatásokat, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna a Microsoft bármely kiszolgálójában, a Microsoft bármely kiszolgálójához csatlakoztatott hálózat(ok)ban, vagy amely bármely harmadik felet akadályozna a Szolgáltatások használatában és élvezetében. Sem feltöréssel, sem jelszóbányászással, sem egyéb módszerrel nem tehet kísérletet semelyik Szolgáltatás, más fiókok, bármely Microsoft-kiszolgálóhoz vagy a Szolgáltatások bármelyikéhez kapcsolt számítógéprendszerek vagy hálózatok jogosulatlan elérésére. Tilos bármiféle módon megszerezni vagy megkísérelni megszerezni mindennemű olyan anyagot vagy információt, amely nem szándékosan van elérhetővé téve a Szolgáltatások keretében.

A Szolgáltatások használata

A Szolgáltatások tartalmazhatnak e-mail-szolgáltatásokat, hirdetőtábla-szolgáltatásokat, csevegési területeket, hírcsoportokat, fórumokat, közösségeket, személyes weboldalakat, naptárakat, fényképalbumokat, iratszekrényeket és/vagy egyéb olyan üzenetküldési vagy kommunikációs lehetőségeket, amelyek másokkal való kommunikációt tesznek lehetővé. Ön vállalja, hogy a Szolgáltatásokat kizárólag olyan üzenetek és anyagok feladására, elküldésére és fogadására használja, amelyek helyénvalóak és adott esetben az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódnak. Nem korlátozó jelleggel vállalja például, hogy a Szolgáltatások használatakor Ön nem teszi a következőket:

 • Nem használja a Szolgáltatásokat felmérésekkel, versenyekkel, piramisjátékokkal, lánclevelekkel, levélszeméttel és semmiféle sokszorosított vagy kéretlen üzenettel (sem kereskedelmivel, sem másfélével) kapcsolatban.
 • Nem rágalmaz, nem gyaláz, nem zaklat, nem üldöz, nem fenyeget másokat, illetve nem sérti mások törvény adta jogait (például az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz fűződő jogait).
 • Nem tesz közzé, nem ad fel, nem tölt fel és nem terjeszt semmilyen nem helyénvaló, istenkáromló, rágalmazó, obszcén, illetlen vagy törvénysértő témát, nevet, anyagot vagy információt.
 • Nem tölt fel, és más úton sem tesz elérhetővé olyan képeket, fényképeket szoftvereket vagy bármiféle más, olyan anyagokat tartalmazó fájlokat, amelyek a szellemi tulajdont védő törvények, például a szerzői jogi vagy a védjegyekre vonatkozó (vagy az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz kapcsolódó) jogszabályok védelmét élvezik, kivéve, ha birtokában van a vonatkozó jogoknak, vagy rendelkezik fölöttük, illetve ha minden szükséges hozzájárulást megszerzett a fentiek végrehajtásához.
 • Nem használ fel a Szolgáltatásokon keresztül elérhető semmiféle anyagot vagy információt, ideértve a képeket és a fényképeket is, semmiféle olyan módon, amely sérti bármely fél szerzői jogát, védjegyét, szabadalmát, kereskedelmi titkát vagy egyéb védett jogát.
 • Nem tölt fel vírust, trójai falovat, férget, időzített bombát vagy cancelbotot tartalmazó fájlokat, sérült fájlokat, sem pedig olyan más hasonló szoftvert vagy programot, amely megzavarhatja egy másik számítógép működését, vagy amely kárt okozhat mások tulajdonában.
 • Nem hirdet és nem kínál fel eladásra vagy megvételre üzleti célú árukat vagy szolgáltatásokat, kivéve, ha a Szolgáltatás kifejezetten engedélyezi az effajta üzeneteket.
 • Nem tölt le a Szolgáltatás egy másik felhasználója által elküldött olyan fájlt, amelyről tudja, illetve amelyről nagy valószínűséggel tudható, hogy nem lehet ilyen módon jogszerűen többszörözni, megjeleníteni, végrehajtani és/vagy terjeszteni.
 • Nem hamisítja meg és nem törli a feltöltött fájlokban foglalt szoftver vagy egyéb anyag szerzői jogra vonatkozó információját, például szerzőinek listáját, a bennük foglalt jogi vagy egyéb jogvédelemre vonatkozó nyilatkozatokat, illetve a szoftver vagy más anyag eredetére vagy forrására utaló jogvédelemre vonatkozó jelzéseket vagy címkéket.
 • Nem korlátoz vagy gátol más felhasználókat a Szolgáltatások használatában.
 • Nem sérti meg az adott Szolgáltatásra vonatkozó viselkedési szabályokat és útmutatásokat.
 • Nem gyűjt és más módon sem szed össze másokra vonatkozó információkat, beleértve az e-mail címüket is.
 • Nem sért meg semmilyen alkalmazandó jogszabályt vagy előírást.
 • Nem adhatja ki magát másvalakinek mások félrevezetése céljából.
 • Nem használja fel, nem tölti le és másféleképpen sem másolja, illetve (ellenszolgáltatásért cserébe vagy ellenszolgáltatás nélkül) nem bocsátja más magán- vagy jogi személy rendelkezésére a Szolgáltatások felhasználóinak semmiféle címjegyzékét, illetve bármiféle egyéb felhasználói vagy használati információt, vagy azok valamely részét.

A Microsoft nem köteles felügyelni a Szolgáltatásokat. A Microsoft azonban fenntartja annak jogát, hogy átnézze a Szolgáltatásokhoz beküldött anyagokat, és saját hatáskörében eltávolítson bármilyen anyagot. A Microsoft fenntartja annak jogát, hogy bármikor, értesítés nélkül, bármilyen okból megszüntesse az Ön hozzáférését bármelyik vagy az összes Szolgáltatáshoz.

A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, amikor a Microsoft ezt bármely alkalmazandó jogszabály vagy előírás betartása, jogi eljárásbeli kötelezettség vagy kormányzati kérés teljesítése érdekében szükségesnek véli, nyilvánosságra hozzon bármilyen információt, illetve hogy saját belátása szerint szerkesszen vagy részben vagy egészben eltávolítson bármilyen információt vagy anyagot, illetve hogy megtagadja annak megjelenítését.

Mindig körültekintően járjon el, amikor bármiféle olyan információt tesz közzé valamely Szolgáltatáson, amelynek alapján Önnek vagy gyermekeinek személyazonossága megállapítható. A Microsoft nem szabályoz és nem minősít jóváhagyólag semmilyen Szolgáltatásban található tartalmat, üzenetet vagy információt, és így a Microsoft különösen kizár bármiféle felelősséget a Szolgáltatásokat és az Ön bármely Szolgáltatásban való részvételéből származó bármilyen tevékenységet illetően. A vezetők és az üzemeltetők nem a Microsoft hivatalos szóvivői, az ő nézeteik nem feltétlenül tükrözik a Microsoft véleményét.

A Szolgáltatásokra feltöltött anyagokra közzétett korlátozások vonatkozhatnak a használatot, a többszörözést és/vagy a terjesztést illetően; ha Ön letölti az anyagokat, akkor Ön a felelős az ilyen korlátozások betartásáért.

Előfordulhat, hogy a videók és az e-könyvek csak angol nyelven állnak rendelkezésre. Ha a hivatkozásokra kattint, akkor a rendszer olyan egyesült államokbeli webhelyre irányíthatja át, amelynek tartalma kizárólag angol nyelvű.

A Microsoft rendelkezésére bocsátott vagy a Szolgáltatásokon közzétett Anyagok

A Microsoft nem követeli magának az Ön által a Microsoft rendelkezésére bocsátott anyagok (köztük a vélemények és tanácsok), vagy bármelyik Szolgáltatáson vagy társított szolgáltatásain a nagyközönség, illetve a nyilvános vagy magánjellegű közösségek tagjai számára közzétett, feltöltött, beírt vagy benyújtott anyagok tulajdonjogát (a továbbiakban egyenként „Közlemény”, együttesen „Közlemények”). Azáltal azonban, hogy Ön közzéteszi, feltölti, beírja, átadja vagy benyújtja (a továbbiakban „Közzététel”) Közleményét, felruházza a Microsoftot, annak társvállalatait és szükséges licencbe vevőit azzal a joggal, hogy ők az Ön Közleményeit internetes üzletágaik működésével kapcsolatban felhasználják (nem korlátozó jelleggel ideértve a Microsoft minden Szolgáltatását is). Ezek a jogok többek között a következő licencjogokra terjednek ki (a felsorolás nem korlátozó jellegű): a Közlemény másolása, terjesztése, átvitele, nyilvános megjelenítése, nyilvános előadása, többszörözése, szerkesztése, lefordítása és újraformázása; az Ön nevének a Közleményéhez kapcsolódó közzététele; minden ilyen jognak a Szolgáltatásokat nyújtó bármely szállító számára történő licencbe adása.

A jelen dokumentumban foglaltak szerint a Microsoft rendelkezésére bocsátott Közleményekért semmiféle ellenszolgáltatás nem jár. A Microsoft nem köteles az Ön által rendelkezésre bocsátott bármely Közleményt közzétenni vagy felhasználni, illetve a Microsoft saját hatáskörében bármikor eltávolíthat bármely Közleményt.

Azáltal, hogy Ön Közzétesz egy Közleményt, egyúttal szavatolja és kijelenti, hogy birtokában van a Közleményhez kapcsolódó összes jognak, vagy rendelkezik fölöttük a jelen Használati Feltételekben foglaltak szerint, amelybe beletartozik többek között a Közlemények átadására, közzétételére, feltöltésére, beírására és benyújtására vonatkozó jog is.

A fent meghatározott szavatosság és kijelentések kivételével olyan Közlemény Közzétételével, amely képeket, fényképeket, ábrákat vagy egyéb, teljesen vagy részben grafikus elemeket (a továbbiakban „Képek”) tartalmaz, Ön szavatolja és kijelenti, hogy (a) Ön az ilyen Képek szerzői jogának tulajdonosa, illetve az ilyen Képek szerzői jogának tulajdonosa engedélyezte Önnek az ilyen Képek vagy az ilyen Képekben foglalt bármilyen tartalom és/vagy kép használatát az Ön általi használat módjának és céljának megfelelően, illetve a jelen Használati Feltételek és a Szolgáltatások által engedélyezett más módon, (b) rendelkezik a jelen Használati Feltételekben leírt licencek és allicencek kiadásához szükséges jogokkal, és (c) az ilyen Képeken ábrázolt minden személy (ha vannak ilyen személyek) hozzájárulását adta a Képek felhasználásához a jelen Használati Feltételekben meghatározott módon, beleértve többek között az ilyen Képek terjesztését, nyilvános megjelenítését és többszörözését. A Képek Közzétételével Ön engedélyezi (a) a magánjellegű közösségének összes tagja számára (az ilyen magánjellegű közösség tagjai számára elérhető összes Képre vonatkozóan) és/vagy (b) a nyilvánosság számára (a magánjellegű közösségtől különböző közösségek számára a Szolgáltatásokban bárhol elérhető összes Képre vonatkozóan) az Ön bármely Szolgáltatásban elérhető Képeinek használatát a jelen Használati Feltételekben engedélyezett felhasználással kapcsolatban (beleértve többek között az ilyen Képek kinyomtatását és ajándékokon való feltüntetését), valamint korlátozás nélküli, nem kizárólagos, az egész világra érvényes és jogdíjmentes licencet ad: a Képek másolására, terjesztésére, átvitelére, nyilvános megjelenítésére, nyilvános előadására, többszörözésére, szerkesztésére, lefordítására és újraformázására az Ön nevének a Képeken való közzététele nélkül, valamint bármely ilyen jognak a Szolgáltatásokat nyújtó bármely szállító számára történő licencbe adására. A Képekre a fentiek szerint engedélyezett licencek megszűnnek, amikor teljesen eltávolítja a Képeket a Szolgáltatásokból, azzal, hogy az ilyen megszűnés nem érinti a Képekkel kapcsolatban a Képek teljes eltávolításának időpontja előtt kiadott licenceket. A jelen dokumentumban foglaltak szerint a Microsoft rendelkezésére bocsátott Képekért semmiféle ellenszolgáltatás sem jár.

Az Amerikai Egyesült Államok Törvénykönyve 17. cikkének 512(c)(2) szakasza értelmében az állítólagos szerzőijog-sértéssel kapcsolatos bejelentéseket a Szolgáltató Kijelölt Megbízottjához kell intézni. AZ ISMERTETETT ELJÁRÁSI RENDNEK NEM MEGFELELŐ KÉRDÉSEKRE NEM FOGUNK VÁLASZOLNI. Lásd a Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement (A szerzői jog megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló eljárás és értesítések) című (angol nyelvű) ismertetőt.

ELŐFORDULHAT, HOGY AZ EBBEN A SZOLGÁLTATÁSBAN TALÁLHATÓ HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSÉVEL ELHAGYJA A MICROSOFT WEBHELYÉT. A HIVATKOZOTT WEBHELYEK NEM ÁLLNAK A MICROSOFT FELÜGYELETE ALATT, ÉS A MICROSOFT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HIVATKOZOTT WEBHELYEK TARTALMÁÉRT, A HIVATKOZOTT WEBHELYEKEN TALÁLHATÓ HIVATKOZÁSOKÉRT, VALAMINT AZ ILYEN WEBHELYEK MÓDOSÍTÁSAIÉRT VAGY FRISSÍTÉSEIÉRT. A MICROSOFT NEM FELELŐS BÁRMIFÉLE HIVATKOZOTT WEBHELYRŐL ÉRKEZŐ WEBSZÓRÁSÉRT VAGY BÁRMELY MÁS ADATÁTVITELÉRT. A MICROSOFT CSAK AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN BIZTOSÍTJA EZEKET A HIVATKOZÁSOKAT, ÉS EGYETLEN HIVATKOZÁS SZEREPELTETÉSE SEM JELENTI AZT, HOGY A MICROSOFT JÓVÁHAGYÓLAG MINŐSÍTENÉ A WEBHELYET.

Kéretlen ötletekre vonatkozó irányelv, Jogfenntartás és Visszajelzés

SEM A MICROSOFT, SEM ANNAK ALKALMAZOTTJAI NEM FOGADNAK EL ÉS NEM VESZNEK FIGYELEMBE KÉRETLENÜL RENDELKEZÉSÜKRE BOCSÁTOTT ÖTLETEKET, ÍGY HIRDETÉSI KAMPÁNYOKRA, ÚJ PROMÓCIÓKRA, ÚJ TERMÉKEKRE VAGY TECHNOLÓGIÁKRA, ELJÁRÁSOKRA, ANYAGOKRA, MARKETINGTERVEKRE VAGY ÚJ TERMÉKNEVEKRE VONATKOZÓ ÖTLETEKET SEM. NE KÜLDJÖN BE SEMMIFÉLE EREDETI KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁST, MINTÁT, DEMONSTRÁCIÓT VAGY EGYÉB MUNKÁT. A JELEN SZABÁLY KIZÁRÓLAGOS CÉLJA AZ ABBÓL SZÁRMAZÓ ESETLEGES FÉLREÉRTÉSEK ÉS VITÁK ELKERÜLÉSE, HOGY A MICROSOFT TECHNOLÓGIÁI VAGY MARKETINGSTRATÉGIÁI A MICROSOFT SZÁMÁRA BENYÚJTOTT ÖTLETEKHEZ HASONLÓNAK TŰNHETNEK FEL. TEHÁT ARRA KÉRJÜK, HOGY NE KÜLDJÖN KÉRETLENÜL ÖTLETEKET A MICROSOFT VAGY A MICROSOFT BÁRMELYIK ALKALMAZOTTJA SZÁMÁRA. HA AZ ÖTLETEK ÉS ANYAGOK BEKÜLDÉSÉNEK MELLŐZŐSÉRE IRÁNYULÓ KÉRÉSÜNK ELLENÉRE ÖTLETEKET ÉS ANYAGOKAT KÜLD BE, TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY A MICROSOFT NEM AD SEMMIFÉLE BIZTOSÍTÉKOT ÖTLETEINEK ÉS ANYAGAINAK BIZALMAS VAGY AZ ÖN TULAJDONJOGÁT ELISMERŐ KEZELÉSÉRE.

Kivéve, ha a jelen TOU kifejezetten ettől eltérően rendelkezik, a Microsoft nem ad Önnek licencet, sem semmiféle egyéb jogot a Microsoft vagy bármely vele kapcsolatban álló jogi személy tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló semmiféle szabadalom, know-how, szerzői jog, kereskedelmi titok, védjegy és egyéb szellemi tulajdon vonatkozásában, nem kizáró jelleggel ideértve a nevet, a kereskedelmi megjelenést, az emblémát és az ezekkel egyenértékű dolgokat is. Azzal, hogy Ön a Microsoftnak bármilyen ötletet, indítványt, javaslatot vagy visszajelzést ad, nem kizáró jelleggel ideértve a Szolgáltatásokra, az új termékekre, technológiákra, akciókra, terméknevekre, termékre vonatkozó visszajelzésre és termék-továbbfejlesztésekre vonatkozó ötleteket is, (a továbbiakban „Visszajelzés”), Ön a Microsoftnak Önnel szembeni díj- vagy jogdíjfizetési és egyéb kötelezettség nélkül jogot ad arra, hogy a Microsoft az Ön Visszajelzését bármilyen módon és bármilyen célra felhasználja, megossza, kereskedelmileg hasznosítsa, illetve abból származtatott munkát hozzon vagy hozasson létre. Ön nem küld olyan Visszajelzést, amelyre vonatkozó bármely licencfeltétel értelmében a Microsoft köteles lenne bármilyen harmadik félnek licencbe adni saját szoftverét, technológiáit vagy dokumentációját azért, mert abba a Microsoft belefoglalja az Ön Visszajelzését.