Szolgáltatás biztonsági mentése és visszaállítása

A cikkben szereplő példaszkript bemutatja, hogyan lehet biztonsági másolatot készíteni és visszaállítani a API Management szolgáltatáspéldányt.

Megjegyzés

Javasoljuk, hogy az Azure Az PowerShell-modullal kommunikáljon az Azure-ral. Az első lépésekért lásd: Azure PowerShell telepítése. Az Az PowerShell-modulra történő migrálás részleteiről lásd: Az Azure PowerShell migrálása az AzureRM modulból az Az modulba.

Azure Cloud Shell

Az Azure által üzemeltetett Azure Cloud Shell egy interaktív felület, amelyet a böngészőből használhat. A Bash vagy a PowerShell segítségével is használhatja a Cloud Shellt az Azure-szolgáltatásokhoz. Az Cloud Shell előre telepített parancsokkal futtathatja a kódot ebben a cikkben anélkül, hogy bármit telepítenie kellene a helyi környezetben.

Az Azure Cloud Shell indítása:

Beállítás Példa/hivatkozás
Válassza a Kipróbálás lehetőséget egy kód vagy parancsblokk jobb felső sarkában. A Kipróbálás lehetőség választásával nem másolja automatikusan a kódot vagy a parancsot a Cloud Shell. Képernyőkép a Try It for Azure Cloud Shell példájáról.
Látogasson el a https://shell.azure.com webhelyre, vagy kattintson a Cloud Shell indítása gombra a böngészőben. Képernyőkép a Cloud Shell új ablakban való elindításáról.
Az Azure Portal jobb felső sarkában található menüben kattintson a Cloud Shell gombra. Képernyőkép a Azure Portal Cloud Shell gombjáról

Az Azure Cloud Shell használata:

  1. Indítsa el a Cloud Shellt.

  2. A kód vagy parancs másolásához kattintson a Másolás gombra egy kódblokkon (vagy parancsblokkon).

  3. Illessze be a kódot vagy a parancsot a Cloud Shell munkamenetbe a Windows és Linux rendszeren a Ctrl+Shift+V, macOS rendszeren pedig a Cmd+Shift+V billentyűkombinációval.

  4. A kód vagy parancs futtatásához válassza az Enter billentyűt .

Ha a PowerShell helyi telepítését és használatát választja, ehhez az oktatóanyaghoz az Azure PowerShell modul 1.0-s vagy újabb verziójára van szükség. A verzió azonosításához futtassa a következőt: Get-Module -ListAvailable Az. Ha frissíteni szeretne, olvassa el az Azure PowerShell-modul telepítését ismertető cikket. Ha helyileg futtatja a PowerShellt, akkor emellett a Connect-AzAccount futtatásával kapcsolatot kell teremtenie az Azure-ral.

Példaszkript

##########################################################
#  Script to backup and restore api management service.
###########################################################

$random = (New-Guid).ToString().Substring(0,8)

# Azure specific details
$subscriptionId = "my-azure-subscription-id"
 
# Api Management service specific details
$apiManagementName = "apim-$random"
$resourceGroupName = "apim-rg-$random"
$location = "Japan East"
$organisation = "Contoso"
$adminEmail = "admin@contoso.com"
 
# Storage Account details
$storageAccountName = "backup$random"
$containerName = "backups"
$backupName = $apiManagementName + "-apimbackup"
 
# Select default azure subscription
Select-AzSubscription -SubscriptionId $subscriptionId
 
# Create a Resource Group 
New-AzResourceGroup -Name $resourceGroupName -Location $location -Force
 
# Create storage account    
New-AzStorageAccount -StorageAccountName $storageAccountName -Location $location -ResourceGroupName $resourceGroupName -Type Standard_LRS
$storageKey = (Get-AzStorageAccountKey -ResourceGroupName $resourceGroupName -StorageAccountName $storageAccountName)[0].Value
$storageContext = New-AzStorageContext -StorageAccountName $storageAccountName -StorageAccountKey $storageKey

# Create blob container
New-AzStorageContainer -Name $containerName -Context $storageContext -Permission blob
 
# Create API Management service
New-AzApiManagement -ResourceGroupName $resourceGroupName -Location $location -Name $apiManagementName -Organization $organisation -AdminEmail $adminEmail
 
# Backup API Management service.
Backup-AzApiManagement -ResourceGroupName $resourceGroupName -Name $apiManagementName -StorageContext $storageContext -TargetContainerName $containerName -TargetBlobName $backupName
 
# Restore API Management service
Restore-AzApiManagement -ResourceGroupName $resourceGroupName -Name $apiManagementName -StorageContext $storageContext -SourceContainerName $containerName -SourceBlobName $backupName

Az erőforrások eltávolítása

Ha már nincs rá szükség, a Remove-AzResourceGroup paranccsal eltávolíthatja az erőforráscsoportot és az összes kapcsolódó erőforrást.

Remove-AzResourceGroup -Name myResourceGroup

Következő lépések

Az Azure PowerShell modullal kapcsolatos további információért lásd az Azure PowerShell dokumentációját.

Az Azure API Managementhez a PowerShell-minták között találhat további Azure PowerShell-mintákat.