Azure Databricks-munkaterület létrehozásának hibaelhárítása

Ez a cikk az Azure Databricks-munkaterület létrehozása során előforduló gyakori hibákat és a hibák elhárításának módját ismerteti.

Nem jogosult a Microsoft.ManagedIdentity/register/action művelet végrehajtására

Probléma: Az Azure Databricks-munkaterület létrehozásakor a következő hibaüzenet jelenik meg:

The client '<client-id>' with object id '<object-id>' does not have authorization to perform action 'Microsoft.ManagedIdentity/register/action' over scope '/subscriptions/<subscription-id>' or the scope is invalid. If access was recently granted, please refresh your credentials.

Javasolt javítás: Győződjön meg arról, hogy megfelel az Azure Databricks-munkaterületek létrehozásának alábbi követelményeinek:

  • Azure-közreműködőnek vagy -tulajdonosnak kell lennie.
  • Az Microsoft.ManagedIdentity erőforrás-szolgáltatót regisztrálni kell az előfizetésben. Lásd: Erőforrás-szolgáltató regisztrálása az Azure dokumentációjában.