Get-AzVMImagePublisher

Lekéri a VMImage-közzétevőket.

Syntax

Get-AzVMImagePublisher
   -Location <String>
   [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
   [<CommonParameters>]

Description

A Get-AzVMImagePublisher parancsmag lekéri a VMImage-közzétevőket.

Példák

1. példa: VMImage-közzétevők lekérése egy régióhoz

Get-AzVMImagePublisher -Location "Central US"

Ez a parancs lekéri a VMImage-példányok közzétevőit az Usa középső régiójában az Azure-profilján belül.

Paraméterek

-DefaultProfile

Az Azure-ral való kommunikációhoz használt hitelesítő adatok, fiók, bérlő és előfizetés.

Type:IAzureContextContainer
Aliases:AzContext, AzureRmContext, AzureCredential
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Location

A VMImage helyét adja meg.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Bevitelek

String

Kimenetek

PSVirtualMachineImagePublisher