Set-AzDiagnosticSetting

Beállítja az erőforrás naplóinak és metrikáinak beállításait.

Megjegyzés

Ez a dokumentációnk előző verziója. A legfrissebb információkért tekintse meg a legújabb verziót .

Syntax

Set-AzDiagnosticSetting
  -ResourceId <String>
  [-Name <String>]
  [-StorageAccountId <String>]
  [-ServiceBusRuleId <String>]
  [-EventHubName <String>]
  [-EventHubAuthorizationRuleId <String>]
  [-Enabled <Boolean>]
  [-Category <System.Collections.Generic.List`1[System.String]>]
  [-MetricCategory <System.Collections.Generic.List`1[System.String]>]
  [-Timegrain <System.Collections.Generic.List`1[System.String]>]
  [-RetentionEnabled <Boolean>]
  [-WorkspaceId <String>]
  [-RetentionInDays <Int32>]
  [-ExportToResourceSpecific]
  [-EnableLog <Boolean>]
  [-EnableMetrics <Boolean>]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
Set-AzDiagnosticSetting
  -InputObject <PSServiceDiagnosticSettings>
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]

Description

A Set-AzDiagnosticSetting parancsmag engedélyezi vagy letiltja az adott erőforráshoz tartozó minden egyes gabona- és naplókategóriát. A naplókat és a metrikákat a rendszer a megadott tárfiókban tárolja. Ez a parancsmag implementálja a ShouldProcess mintát, azaz megerősítést kérhet a felhasználótól az erőforrás tényleges létrehozása, módosítása vagy eltávolítása előtt.

Példák

1. példa: Erőforrás összes metrikájának és naplójának engedélyezése

Set-AzDiagnosticSetting -ResourceId "Resource01" -Enabled $True

Ez a parancs engedélyezi a Resource01 összes elérhető metrikáit és naplóit.

2. példa: Az összes metrika és napló letiltása

Set-AzDiagnosticSetting -ResourceId "Resource01" -Enabled $False

Ez a parancs letiltja a Resource01 erőforrás összes elérhető metrikáit és naplóit.

3. példa: Több metrikakategória engedélyezése/letiltása

Set-AzDiagnosticSetting -ResourceId "Resource01" -Enabled $False -MetricCategory MetricCategory1,MetricCategory2

StorageAccountId  : <storageAccountId>
StorageAccountName : <storageAccountName>
Metrics
  Enabled  : False
  Category : MetricCategory1
  Timegrain : PT1M
  Enabled  : False
  Category : MetricCategory2
  Timegrain : PT1H
  Enabled  : True
  Category : MetricCategory3
  Timegrain : PT1H
Logs
  Enabled : True
  Category : Category1
  Enabled : True
  Category : Category2
  Enabled : True
  Category : Category3
  Enabled : False
  Category : Category4

Ez a parancs letiltja a Category1 és Category2 nevű metrikák kategóriáit. Az összes többi kategória változatlan marad.

4. példa: Több naplókategória engedélyezése/letiltása

Set-AzDiagnosticSetting -ResourceId "Resource01" -Enabled $True -Category Category1,Category2

StorageAccountId  : <storageAccountId>
StorageAccountName : <storageAccountName>
Metrics
  Enabled  : False
  Category : MetricCategory1
  Timegrain : PT1M
  Enabled  : False
  Category : MetricCategory2
  Timegrain : PT1H
  Enabled  : True
  Category : MetricCategory3
  Timegrain : PT1H
Logs
  Enabled : True
  Category : Category1
  Enabled : True
  Category : Category2
  Enabled : True
  Category : Category3
  Enabled : False
  Category : Category4

Ez a parancs engedélyezi a Category1 és a Category2 lehetőséget. A többi metrika- és naplókategória változatlan marad.

5. példa: Időfelbontás és több kategória engedélyezése

Set-AzDiagnosticSetting -ResourceId "Resource01" -Enabled $True -Category Category1,Category2 -Timegrain PT1M

Ez a parancs csak a Category1, Category2 és time grain PT1M értéket engedélyezi. Minden más alkalommal szemcsék és kategóriák változatlanok.

6. példa: Folyamat használata

Get-AzDiagnosticSetting -ResourceId "Resource01" | Set-AzDiagnosticSetting -Enabled $True -Category Category1,Category2

Ez a parancs a PowerShell-folyamat használatával állít be (módosítás nélkül) egy diagnosztikai beállítást.

7. példa: Előfizetés összes kategóriájának engedélyezése

$list = @()
Get-AzSubscriptionDiagnosticSettingCategory | ForEach-Object {
	$list += (New-AzDiagnosticDetailSetting -Log -Category $_.Name -Enabled)
}
$DiagnosticSettingName = 'please use your setting name here'
$SubscriptionId = 'please use your subscription Id here'
$WorkspaceId = 'please use your workspace Id here'
$setting = New-AzDiagnosticSetting -Name $DiagnosticSettingName -SubscriptionId $SubscriptionId -WorkspaceId $WorkspaceId -Setting $list
Set-AzDiagnosticSetting -InputObject $setting

Ez a parancs engedélyezte az előfizetés naplóinak összes kategóriáját.

Paraméterek

-Category

Az engedélyezendő vagy letiltandó naplókategóriák listáját adja meg az Engedélyezett értéknek megfelelően. Ha nincs megadva kategória, ez a parancs az összes támogatott kategórián működik.

Type:List<T>[String]
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Confirm

Jóváhagyást kér a parancsmag futtatása előtt.

Type:SwitchParameter
Aliases:cf
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-DefaultProfile

Az Azure-ral való kommunikációhoz használt hitelesítő adatok, fiók, bérlő és előfizetés

Type:IAzureContextContainer
Aliases:AzContext, AzureRmContext, AzureCredential
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Enabled

Azt jelzi, hogy engedélyezi-e a diagnosztika használatát. Adja meg $True a diagnosztika engedélyezéséhez, vagy $False a diagnosztika letiltásához.

Type:Boolean
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-EnableLog

Az az érték, amely jelzi, hogy a diagnosztikai naplókat engedélyezni vagy letiltani kell-e

Type:Boolean
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-EnableMetrics

Az az érték, amely azt jelzi, hogy a diagnosztikai metrikákat engedélyezni vagy letiltani kell-e

Type:Boolean
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-EventHubAuthorizationRuleId

Az eseményközpont engedélyezési szabályazonosítója

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-EventHubName

Az eseményközpont neve

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-ExportToResourceSpecific

Az azureDiagnostics nevű alapértelmezett dinamikus sématábla helyett egy dedikált vagy rögzített sématáblába történő exportálást jelző jelölő, amely azt jelzi, hogy az LA-be történő exportálást erőforrás-specifikus táblába, azaz dedikált vagy rögzített sématáblába kell elvégezni.

Ez az argumentum csak akkor érvényes, ha a -workspaceId argumentum is meg van adva.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-InputObject

A bemeneti objektum (a folyamatból lehetséges).) A rendszer kinyeri a nevet és a resourceId azonosítót ebből az objektumból.

Type:PSServiceDiagnosticSettings
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-MetricCategory

A metrikakategóriák listája. Ha nincs megadva kategória, ez a parancs az összes támogatott kategórián működik.

Type:List<T>[String]
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Name

A diagnosztikai beállítás neve. Az alapértelmezett érték a szolgáltatás.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-ResourceId

Az erőforrás azonosítóját adja meg.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-RetentionEnabled

Azt jelzi, hogy engedélyezve van-e a diagnosztikai adatok megőrzése. Vegye figyelembe, hogy ez csak akkor érvényes, ha adatokat ment egy Storage-fiókba.

Type:Nullable<T>[Boolean]
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-RetentionInDays

A megőrzési szabályzatot napokban adja meg. Vegye figyelembe, hogy ez csak akkor érvényes, ha adatokat ment egy Storage-fiókba.

Type:Nullable<T>[Int32]
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-ServiceBusRuleId

A Service Bus-szabály azonosítója.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-StorageAccountId

Megadja annak a Storage-fióknak az azonosítóját, amelyben menteni szeretné az adatokat.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Timegrain

Meghatározza a metrikák engedélyezéséhez vagy letiltásához szükséges időfelbontásokat az Engedélyezett értéknek megfelelően. Ha nem ad meg időfelbontást, ez a parancs az összes rendelkezésre álló időfelbontáson működik.

Type:List<T>[String]
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-WhatIf

Bemutatja, mi történne a parancsmag futtatásakor. A parancsmag nem fut.

Type:SwitchParameter
Aliases:wi
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-WorkspaceId

A Log Analytics-munkaterület erőforrás-azonosítója a naplók/metrikák elküldéséhez

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Bevitelek

PSServiceDiagnosticSettings

String

Boolean

List<T>[[System.String, System.Private.CoreLib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7cec85d7bea7798e]]

Nullable<T>[[System.Boolean, System.Private.CoreLib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7cec85d7bea7798e]]

Nullable<T>[[System.Int32, System.Private.CoreLib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7cec85d7bea7798e]]

Kimenetek

PSServiceDiagnosticSettings